Gå vidare till
Öppna vägledning

Obstetrisk simuleringsträning med enkla medel

Repotage från verkligheten

hospitals.png

Universitetssjukhuset i San Antonio

Texas, USA

Om

Universitetssjukhuset i San Antonio är ett ledande akademiskt sjukhus. Perinatal Outreach-programmet stöder sjukhus i det omgivande området i södra Texas med tvärvetenskaplig simuleringsträning.

"MamaBirthie har varit helt perfekt för vårt program, i synnerhet komponenten för axeldystoki."

Lösningen

Att göra simulering enkel och tillgänglig

För att utbilda vårdgivare på sjukhus på landsbygden i södra och centrala Texas startade teamet på universitetssjukhuset i San Antonio ett simuleringsprogram.  Perinatal Outreach-programmet utvecklades för att förbättra kvaliteten och standardiseringen av vården, för att öva färdigheter i hantering av axeldystoki, PPH och preeklampsi och för att förbättra lagarbete och kommunikation. Lösningen som behövdes måste dock vara enkel att använda, bärbar och kostnadseffektiv.

Visste du att?

Axeldystoki inträffar hos ungefär 1 av 200 förlossningar. Ofta går detta tillstånd inte att förebygga eller förutsäga. Det kan göra att barnet får syrebrist, vilket kan leda till hjärnskador eller dödsfall, och kan orsaka skador inklusive brott på barnets arm eller axel eller skador på nerverna, vilket kan leda till plexus brachialisskador. Axeldystoki kan också leda till komplikationer för modern, inklusive sprickor eller blödningar, och det är därför viktigt att mödravårdsteam kan identifiera och hantera tillståndet snabbt och effektivt.

En perfekt kombination av färdigheter och realism

Målet var att skapa en mycket realistisk upplevelse och samtidigt ge möjligheten att fortlöpande lära sig när simuleringen utvecklades. Användningen av MamaBirthie för att träna färdigheter tillsammans med en standardiserad patient och uppleva en realistisk simulering var en integrerad del av programmet.

 

Om man håller simuleringen enkel med MamaBirthie och en standardiserad patient och övar processen gör detta att dina deltagare får väldigt bra resultat.

Dr Alejandro Gonzalez, MD, FAAP Simulation Consultant

Eftersom standardiserade patienter kan verbalisera de symtom de upplever är de användbara för att samla patienthistorik och för att diagnostisera symtom. Genom att använda kroppsspråk för att förmedla information krävs det av sjukvårdspersonalen att de verkligen är uppmärksamma och finslipar sin kommunikationsförmåga. Dessutom gjorde detta kombinerade tillvägagångssätt med att använda MamaBirthie med en standardiserad patient att patienten kunde flyttas till olika positioner för att utöva specialmanövrer för att manipulera barnets position, såsom McRoberts och Gaskin-tekniker.

"Vi har den här möjligheten där deltagarna får en chans att öva, att försöka igen och i slutändan göra det 100 % korrekt, och jag tror att det sitter sedan."

Det är just den där stunden där de plötsligt blir helt engagerade och när du kommer till debriefing-punkten kan du verkligen se att de kan säga att de vet vad de ska göra och att de känner ett självförtroende och är förberedda på riktigt.

Allison Moreno, BSN, RSC-OB Maternal Fetal Transport Team Coordinator, Outreach Simulation Specialist, Labor & Delivery Nurse

En blick framåt

Hjälpa landsbygdssamhällen att träna sig själva

Med hjälp av en mobil, tillgänglig, kostnadseffektiv low-fidelity-simulator som MamaBirthie, tillsammans med en standardiserad patient och tillämpning av RCDP-metoden, blir simuleringen anpassningsbar och tillgänglig för alla vårdgivare, var de än befinner sig.

Min dröm är att ha sjukhus på landsbygden har egna program för obstetrisk simulering.

Dolores Perry, MSN, RSC-OB Perinatal Educator

Viktiga punkter

Övning ger färdighet


RCDP-inlärningsmetoden gör det möjligt för deltagare att öva om och om igen

Skapa en realistisk miljö


En standardiserad patient lägger till realism och engagemang

Välj rätt verktyg


MamaBirthie tillgodoser behovet av en utbildningsmetod och användning med standardiserad patient

Titta på hela videon

Tack till teamet på universitetssjukhuset i San Antonio för att de har delat sin berättelse

 

university-health.png

www.universityhealthsystem.com

Laerdal SimMom Obstetric Solution Paralax.jpg
Få ut det bästa av din simulering genom att kombinera SimMom och MamaBirthie. Genom att sättas ihop som ett effektful... Få ut det bästa av din simulering genom att kombinera SimMom och MamaBirthie. Genom att sättas ihop som ett effektfullt simuleringsredskap kan denna lösning användas under olika steg i inlärningscirkeln för att ge en fullständig...