Przejdź do treści
LLEAP Lite.jpg LLEAP Lite.jpg

LLEAP Lite

Laerdal Learning Application

LLEAP Lite is free to download and allows you to practice using LLEAP and bench test your scenarios from the comfort of your own PC.

Dlaczego warto pobrać LLEAP Lite?

LLEAP Lite to nierejestrowana wersja pełnego oprogramowania LLEAP.
Dopóki oprogramowanie jest nierejestrowane, ma pewne ograniczenia. Nie może połączyć się z symulatorem lub monitorem pacjenta.

Jednak pozwala na:

✔ Ćwiczenie obsługi LLEAP na manekinie wirtualnym.

✔ Ćwiczenie wstępnie zaprogramowanych scenariuszy w warunkach biurowych – włącznie ze scenariuszami ze ScenarioCloud i przypadkami pacjentów.

✔ Rejestrację licencji LLEAP Lite, aby odblokować dalsze funkcje.

Licencja dostosowana do potrzeb klienta

Dostępne są trzy opcje licencji LLEAP:

 

LLEAP Lite
Darmowe pobranie i użytkowanie

LLEAP Fundamentals
Idealna do trenowania zadań i samodzielnej nauki

LLEAP
Pełny pakiet

Sprawdź obsługę LLEAP na manekinie wirtualnym

Testuj wstępnie zaprogramowane scenariusze w warunkach biurowych

Trenuj z wykorzystaniem trenażerów zadań i pacjentów standardowych

 

Wykorzystaj w symulacjach monitor pacjenta

 

Przeprowadź podsumowanie za pomocą SimView, SimView Mobile lub Session Viewer

 

Steruj symulatorem Laerdal obsługiwanym z poziomu komputera