Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

SimDesigner

SimDesigner pozwala użytkownikowi zrezygnować ze scenariuszy w wersji drukowanej na rzecz scenariuszy elektronicznych (wstępnie zaprogramowanych).

Informacje ogólne

SimDesigner zastępuje oprogramowanie Scenario Editor i jest wyłączną platformą do programowania dla wszystkich symulatorów obsługiwanych za pomocą SimPad PLUS i LLEAP. SimDesigner, darmowe oprogramowanie do tworzenia scenariuszy firmy Laerdal, prowadzi użytkowników przez proces tworzenia wstępnie zaprogramowanych scenariuszy dzięki następującym funkcjom:

  • Doskonała kontrola tego, w jaki sposób i kiedy zdarzenia pojawiają się na ekranie instruktora (lub z niego znikają), za pomocą funkcji „Phases” (Fazy)
  • Informowanie instruktora o wszystkim w dowolnej chwili za pomocą „komunikatów instruktora”. Komunikaty te wyskakują na ekranie w momentach, które można zaprogramować
  • Tworzenie bardziej złożonych scenariuszy w krótszym czasie za pomocą nowych funkcji AND (I) oraz OR (LUB)
  • Tworzenie wysoce realistycznych scenariuszy za pomocą czasomierzy i zmiennych, które można dowolnie dostosować
  • Tworzenie prostych czasów przejścia (trendów) pomiędzy stanami w szybki i intuicyjny sposób, bez konieczności tworzenia pliku trendu w edytorze trendów

SimDesigner służy nie tylko do tworzenia nowych scenariuszy. Można go też wykorzystać do:

  • Przekształcania istniejących scenariuszy do użytku z SimPad PLUS i LLEAP
  • Modyfikowania scenariuszy autorskich lub pochodzących ze ScenarioClud