Przejdź do treści

Symulator porodowy MamaNatalie

Symulator porodowy MamaNatalie

Symulator porodowy MamaNatalie, dostarczany z NeoNatalie, pomaga łatwo stworzyć realistyczne scenariusze szkoleniowe.  Został stworzony, aby ułatwić odgrywanie angażujących ról, które sprawią, że sesje szkoleniowe będą skuteczne i będą zapadały w pamięć.

Informacje ogólne

Łatwy w użyciu symulator porodowy

MamaNatalie to symulator porodowy, który ułatwia tworzenie przekonujących scenariuszy dotyczących złożonych lub prawidłowych porodów. Symulator wkłada na siebie osoba, która odgrywa rolę matki i ręcznie kontroluje scenariusz treningowy oraz następujące funkcje:

  • Krwawienie
  • Ułożenie i urodzenie dziecka
  • Urodzenie łożyska
  • Tony serca dziecka
  • Punkt orientacyjny związany z szyjką macicy
  • Cewnikowanie pęcherza moczowego
  • Masaż macicy
  • Ucisk macicy

Film demonstrujący MamaNatalie


Kup jeden – podaruj jeden

Za pośrednictwem inicjatywy Helping Mothers Survive na każdy symulator MamaNatalie zakupiony w kraju o wysokim dochodzie dodatkowy symulator MamaNatalie jest przekazywany krajom o niskim dochodzie.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym filmie.

Kupujesz MamaNatalie do użytku w kraju o niskim dochodzie?

Przejdź na stronę naszej spółki siostry o profilu non-profitLaerdal Global Health, aby kupić MamaNatalie za cenę not-for-profit*.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę 75 krajów, które kwalifikują się do tego zakupu.


Trening w zakresie krwotoku poporodowego i komunikacji.

Symulator jest szczególnie realistyczny do trenowania komunikacji z matką i kontrolowania krwotoku poporodowego – który jest główną przyczyną zgonu matek podczas porodu.

MamaNatalie rodzi NeoNatalie, wysoce realistyczny symulator noworodka.

NeoNatalie ułatwia skuteczną edukację w zakresie standardowej resuscytacji noworodków. Ma realistyczną wielkość i wygląd, a po wypełnieniu letnią wodą symulator jest naturalny w dotyku i pod względem masy.

Symulacja szerokiej gamy powikłań porodowych.

MamaNatalie pozwala symulować bardzo szeroką gamę powikłań, a także scenariusze związane z prawidłowym porodem. Przykładowe możliwości:

Poród wspomagany próżniociągiem

Cewnikowanie

Poród pośladkowy

Niepełne/zatrzymane łożysko

* Firma Laerdal Global Health zobowiązała się do oferowania tego produktu krajom o niskim dochodzie na zasadzie not-for-profit w 2015 roku, aby wspierać millenijny cel rozwojowy ONZ (UN Millennium Development Goal) 4 i 5 – pomóc zmniejszyć śmiertelność dzieci i matek.

Specyfikacja

 1. Łożysko
  Urodzone w całości, częściowo zatrzymane lub całkowicie zatrzymane
 2. Pępowina
  Połączona z symulatorem dziecka. Wyczuwalne palpacyjne tętno Powikłania związane z pępowiną
 3. Pęcherz moczowy
  Umożliwia cewnikowanie
 4. Odbytnica
  Umożliwia podanie leków
 5. NeoNatalie
  MamaNatalie rodzi NeoNatalie, wysoce realistyczny symulator noworodka. Symulator NeoNatalie ma realistyczną wielkość i wygląd, a po wypełnieniu letnią wodą jest naturalny w dotyku i pod względem masy
 6. Zbiornik krwi
  Mieści do 1,5 litra. Zawór do regulacji natężenia krwawienia. Skala do pomiaru całkowitej utraty krwi.
 7. Macica
  Zawiera dziecko, łożysko i pępowinę. Regulowane napięcie macicy, od atonicznej do pełnego skurczu.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Welcome back

Your session timed out whilst you were away. Do you want to continue signed in?

Continue Sign Out