Przejdź do treści

Deluxe Difficult Airway Trainer – trenażer powikłań w drogach oddechowych

Deluxe Difficult Airway Trainer jest przeznaczony do trenowania postępowania w przypadku powikłań w drogach oddechowych i jest wyposażony w ręcznie pompowany język, symulujący zablokowane drogi oddechowe.

Informacje ogólne

Deluxe Difficult Airway Trainer jest wyposażony w ręcznie pompowany język do symulacji zablokowania dróg oddechowych i jest przeznaczony do trenowania postępowania w przypadku powikłań w drogach oddechowych.

 • Ręcznie pompowany język do symulacji zablokowania dróg oddechowych lub obrzęku języka
 • Anatomicznie poprawna budowa wewnętrzna ułatwia ćwiczenie umiejętności w zakresie udrażniania dróg oddechowych przy wykorzystaniu manewrów i narzędzi mechanicznych
  • Ulepszone drogi oddechowe pozwalają na wprowadzanie standardowych narzędzi do dróg oddechowych, a także maski LMA, Combitube oraz King LT
  • Wprowadzenie przewodów ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych do dróg oddechowych
  • Intubacja dotchawicza i do prawego oskrzela
  • Konikotomia igłowa lub chirurgiczna
  • Intubacja wsteczna
  • Wentylacja z użyciem worka samorozprężalnego
  • Odsysanie z tchawicy
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Witaj ponownie

Sesja wygasła w czasie bezczynności. Czy chcesz kontynuować z zalogowaniem?

Kontynuuj Wyloguj się