Przejdź do treści

SimPad® Arrhythmia Trainer

Trenażer SimPad Arrhythmia Trainer zawiera szeroką kolekcję rytmów EKG, opartą na bibliotece EKG manekinów SimMan 3G. Odmiany do rozpoznawania rytmu za pomocą 3–4 odprowadzeń przy użyciu monitora klinicznego.

Informacje ogólne

Trenażer SimPad Arrhythmia Trainer zawiera szeroką kolekcję rytmów EKG, opartą na bibliotece EKG manekinów SimMan 3G. Odmiany do rozpoznawania rytmu za pomocą 3–4 odprowadzeń przy użyciu monitora klinicznego.

Cechy produktu

 • Zmienna częstość akcji serca, rytm, nieprawidłowości i czas trwania
 • Programowalne algorytmy oparte na scenariuszach, umożliwiające kontrolę przez instruktora
 • 3–4-odprowadzeniowe EKG
 • Stymulacja (z wychwytem lub bez wychwytu oraz zmienny próg wychwytu)
 • Defibrylacja (25–360)

SimPad Arrhythmia Trainer zawiera:

 • Arrhythmia Box z przewodem podłączeniowym
 • 1 miękki futerał
 • Instrukcja użytkowania

Informacje ogólne

 • System SimPad PLUS jest konieczny do obsługi trenażera SimPad Arrhythmia Trainer. System SimPad PLUS jest sprzedawany osobno. Dowiedz się więcej o SimPad PLUS.
 • Trenażery Arrhythmia Trainer z kolorowym przewodem podłączeniowym można wykorzystywać bezpośrednio z jednostką sterującą VitalSim Control Box. Aby wykorzystać ten trenażer z systemem SimPad PLUS, konieczny będzie przewód adapterowy – produkt: 200-30450.
 • Trenażery Arrhythmia Trainer z czarnym przewodem podłączeniowym można wykorzystywać bezpośrednio z systemem SimPad PLUS (przewód adapterowy nie jest konieczny).
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.