Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Accessibility

Oświadczenie o dostępności

Laerdal zobowiązuje się do zapewnienia dostępności cyfrowej wszystkim użytkownikom oraz do ciągłego podnoszenia naszego poziomu zgodności z odpowiednimi standardami dostępności.

Status zgodności

Laerdal dąży do spełnienia wymogów Web Content Accessibility Guidelines Version 2.1 Level A/AA (WCAG 2.1 A/AA) i pracuje nad zgodnością z tymi standardami. Podejmuje też ciągłe wysiłki w celu poprawy tych części, które nie są w pełni zgodne i zachęca wszystkich użytkowników , którzy napotkają jakiekolwiek bariery lub problemy podczas korzystania z tej strony, do przekazywania informacji zwrotnych. Poszczególne produkty cyfrowe są rutynowo sprawdzane przy każdej aktualizacji pod kątem zgodności z zasadami dostępności. Raporty zgodności dla poszczególnych produktów będą udostępniane na odpowiednich stronach produktowych.

Informacje zwrotne

Aby zgłosić problemy z dostępnością lub podzielić się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi przeglądania lub korzystania z tej witryny, prosimy o kontakt.

Skontaktuj się z nami