- Liggande ställning

- Upprätt ställning

- Realistisk rörlig ryggrad med utskjutande främre kota

   för lokalisering av korrekt lumbal-punktion.

- Möjlighet att fylla med vätska