• KOMPAKT nog att hålla i handen

  • Tillförlitlig eftersom det är en Laerdalprodukt

  • Tillräckligt KRAFTFULL för att få jobbet gjort

Kontakta din lokala Laerdal representatn  för mera information.