Laerdal Neonatal Airway Trainer ger intubationsfärdigheter på en nyfödd baby. Den robusta och realistiska modellen ger eleverna möjlighet att utföra träning som direkt kan överföras till den kliniska miljön.

  • Realistisk simulering av anatomin
  • Oral och nasal intubation
  • Ventilation med mask och andningsballong
  • Korrekt tubplacering kan kontrolleras genom inblåsningstest