Simulering av blodtryck för palpering och auskultation

  • Korotkoffs ljud synkroniserat med puls
  • Systoliskt och diastoliskt tryck, 0-300 mmHg
  • Auskultativt gap med av/på-funktion
  • Volymkontroll för Korotkoffs ljud
  • Kalibreringsfunktion för att justera sensoren och mätaren på blodtrycksmanschetten
  • Kännbar puls vid palpation
  • Pulsstyrkan hänger samman med blodtrycket

Innehåller: kvinnlig blodtrycksarm med tillkoplingskabel, blodtrycksmanschett och mjuk väska.

*Används tillsammans med SimPad™ Systeme (köpes separat). Läs mer om SimPad™