Ändamålsenlig och kostnadseffektiv defibrilleringsträning

ShockLink kan ansluta de vanligaste modellerna av hjärtstartare till majoriteten av befintliga HLR-träningsdockor eller simulatorer, vilket ger mångsidiga förutsättningar för realistisk och standardiserad utbildning.

Under ett scenario kan olika grupper träna tillsammans eftersom man enkelt kan växla mellan olika hjärtstartare.

Med ShockLink är det inte längre nödvändigt att köpa en särskild träningsdocka för er AED eller en ny HLR-träningsdocka, vilket minskar kostnaden för att ge utbildning och träning med skarp defibrillator.

    

ShockLink kan för närvarande ansluta till följande defibrillatorer:

Defibrillatortillverkare och modell

Guide till anslutning

MRx
FR3
FR2
FRx

Det behövs ingen adapter för att ansluta ShockLink till kompatibla defibrillatorerna som står listade.

AED Plus®
AED Pro®
R series®
X series®
Zoll Propaq® Series
Zoll Propaq® MD Series

Vissa Zoll-defibrillatorer kräver en speciell installation, riktlinjer till anslutning finns på denna länk.

LIFEPAK® 12
LIFEPAK® 15
LIFEPAK® 20
LIFEPAK® 1000

Den här adaptern krävs för att ansluta till de kompatibla defibrillatorer som står listade.

corpuls3
corpuls1

Den här adaptern krävs för att ansluta till de kompatibla defibrillatorer som står listade.

Inga produktstöd bör utläsas.

     

     

Träna på samma sätt som kliniska behandlingar utförs

Träna med realistiska träningselektroder (inte nitar) med alla viktiga inlärningsmål från HLR-utbildningen med hjärtstartare. Den till ShockLink hörande fjärrkontrollen, eller en SimPad SkillReporter, kan användas för att ändra hjärtrytmen i ett simulerat scenario.

Träning och hjärtrytmer kontrollerade via en av följande metoder:

SimPad SkillReporter

ShockLink Remote

ShockLink från en smartphone

     

Integrerade lösningar för effektiv utbildning

När ShockLink används med en träningsdocka utrustad med Laerdal LINK Technology, kommer utbildningen att fortsätta när korrekt placering av elektroderna har registrerats och uppnåtts.

När SimPad SkillReporter används för att styra och kontrollera en utbildningssession, kommer ShockLink automatiskt att logga händelser under utbildningen för senare debriefing. Därför kan all aktivitet i relation till tidsåtgång under utförandet av QCPR, såväl som korrekt placering av elektroderna och levererandet av elchock med minimal fördröjning, utvärderas korrekt och rapporteras för efterföljande debriefing med feedback.

     

     

ShockLink erbjuder en komplett lösning för Chain of Survival, första hjälpen vid hjärtstopp.

Tidig defibrillering inom de första 5 minuterna är ett av de viktigaste momenten i Chain of Survival. Med enklare och mer ändamålsenliga träningslösningar kan fler lekmän utbildas och certifieras för kompetens i första hjälpen vid en nödsituation.

Svensk forskning har visat att ökad överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus har samband med bättre utbildning i alla moment i Chain of Survival (European Heart Journal, september 2014). ShockLink kan bidra till att underlätta sådan utbildning.

Ta reda på om ShockLink kan vara till hjälp för dig.Se våra AED Utbildningslösningar > [need to update page to include this link]