Forskning har visat att omedelbar hjärt-lungräddning (HLR) av hög kvalitet är direkt relaterad till överlevnad vid hjärtstopp.1,2 Praktisk utbildning hjälper till att förbereda lekmän på att ge HLR, men det är ofta en utmaning för instruktören att ge korrekt och objektiv återkoppling på kursdeltagarnas prestationer.

Nu kommer Little Anne med QCPR-feedback, som har visat sig underlätta inlärningen av HLR-färdigheter och ge bättre resultat.3

    

Effektiv undervisning för effektivt lärande

Little Anne QCPR gör det möjligt för en instruktör att övervaka upp till sex kursdeltagare samtidigt, tack vare appen Little Anne QCPR Instructor. Appen ger en enkel översikt över kursdeltagarnas prestationer och tydliggör vilka som kan behöva ytterligare vägledning.

Du kan på ett ögonblick se vem som inte ger tillräckligt djupa bröstkompressioner, vem som inte håller rätt kompressionstakt och vem som överventilerar.

    

Roligt och engagerande

 

Med objektiv feedback och poängsättning sporras kursdeltagarna att inte bara konkurrera med varandra, utan också att försöka slå sitt eget bästa resultat. Tävlingsmomentet gör övningarna mer engagerande och interaktiva, och det har visat sig förbättra deltagarnas motivation.3  

 

Mät för att förbättra

Följande alternativ kan användas tillsammans med dockan för att få återkoppling i realtid, en sammanfattning av HLR-resultaten och automatiska rekommendationer för förbättring av hjärt-lungräddningen efter avslutad övning. Återkopplingsgränssnittet är detsamma som för övriga QCPR-lösningar från Laerdal och har visat sig vara enkelt att hantera och ett effektivt sätt att lära ut och förbättra god HLR.

 

Appen Instructor

Genom den här appen får instruktören snabb överblick över resultaten från upp till sex dockor samtidigt. Med hjälp av egna observationer och objektiv återkoppling från appen kan instruktören snabbt och effektivt stötta eleverna till bättre resultat.

 

 

 

     

Objektiv återkoppling i realtid för sex deltagare samtidigt

Resultatsammanställning med poäng och tips på förbättring

Lista över alla sparade resultat

   

 

Appen Learner

Den här appen kan kursdeltagare använda vid övning på egen hand. Flera deltagare kan dessutom använda appen tillsammans och instruera varandra. 

 

  

 

     
Återkoppling i realtid till kursdeltagare Lista över alla sparade resultat  

 

SkillGuide

En liten, bärbar återkopplingsenhet som kan användas som komplement eller för fristående träning. Mer om SkillGuide

 

Vad är QCPR

Läs mer om hur mät- och återkopplingstekniken QCPR kan hjälpa dig att uppnå HLR av högre kvalitet, bättre utbildningsresultat och större deltagarengagemang. Läs mer …

 

 

 

 

 

Äger du redan en Little Anne?

Alla tidigare Little Anne-modeller kan snabbt och enkelt uppgraderas med en prisvärd uppgraderingssats. (Även denna kommer under hösten 2017.)

   

Hänvisningar:

1. Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122 (suppl 3): S706–S719.

2. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008

3. Smart et al. Does real-time objective feedback and competition improve performance and quality in manikin CPR training – a prospective observational study from several European EMS. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2015