Laerdal IV-ben Baby är utvecklad för att träna intraosseösa infusionstekniker på spädbarn.

  • Sättande av intraosseös nål

  • Aspiration av simulerad benmärg

  • Utbytbara dynor förfyllda med simulerad benmärg