Ge avancerad HLR-träning av hög kvalitet

Hur förbereder man sig för verkliga nödsituationer? Hur kan akutvårdspersonalen garantera att deras kliniska beslut, färdigheter och reaktioner alltid når den höga standard som förväntas av dem när nödsituationer kan vara sporadiska och oförutsägbara?

Resusci Anne-övningsdockan har utvecklats för specifika träningsbehov i sjukhusmiljöer och utanför. Dockan är anatomiskt verklighetstrogen och har en uppsättning funktioner för ett flertal inlärningsmål, såsom:

  • högkvalitativ luftvägsbehandling med endotrakealtub och larynxmask
  • spontanandning
  • defibrillering och synkroniserad EKG-tolkning
  • inläggning av venkateter
  • blodtrycksmätning
  • pulsövervakning
  • röst-, lung- och hjärtljud för grundläggande HLR-träning
  • kvalitetsfeedback på HLR med SimPad PLUS för bedömning och förbättring av HLR-utförandet

En mobil och dynamisk lösning för utbildning

Använd med hjälp av SimPad PLUS

SimPad PLUS ger instruktörerna ett intuitivt gränssnitt för lättkontrollerad och högeffektiv, simuleringsbaserad utbildning, när och där det behövs.

SimPad PLUS fungerar trådlöst och ger flexibilitet till kontrollen av simulatorns fysiologiska reaktioner. Med ett enkelt tryck på skärmen kan inlärningsmomenten utnyttjas allteftersom de inträffar, vilket gör att livräddande färdigheter kan läras ut och övas på högsta kompetensnivå.

Läs mer om SimPad PLUS >

    

Gör situationen mer realistisk med hjälp av en patientmonitor

En patientmonitor (tillval) gör situationen realistisk då scenariet kan utspelas i verkliga arbetsmiljöer, så att studenterna övervaka, tolka och behandla patienten utefter vad som krävs.

Läs mer om olika patientmonitoralternativ >

    

    

Feedback på HLR-kvaliteten med SimPad PLUS - intuitiv, omedelbar och enkel!

Förbättra HLR-prestandan och förbättra de nödvändiga färdigheter som krävs för utmärkt HLR, individuellt eller i lag, med hjälp av kvalitetsfeedback. SimPad PLUS ger instruktörerna prestationsindikatorer i realtid för kompressioner, inblåsningar och tiden under vilken inga kompressioner utförs.

SimPad PLUS-loggvisningen samlar in data om studenternas prestanda för att sedan ge upplysningar om dess kvalitet och därmed optimera inlärningen.

    

    

Skapa en miljö som föder framgång

Använd SimStore för att vidare utvidga ert utbildningsprogram genom att använda det förprogrammerade innehållet som utarbetats med kliniska riktlinjer och utvecklats av ledande experter i branschen.

Spara tid och få tillgång till verifierat scenarieinnehåll på www.mysimcenter.com