·     Naturtrogen ledsammansättning gör att man kan lägga modellen i rätt ställning för proceduren

·     Genitalia kan bytas ut, och modellen har en tarmreservoar som ebjuder träning av gastrointentiala procedurer som kräver åtkomst till rektum

·     Insättning och omvårdnad av rektumsond

·     Insättning av stolpiller och användning av salva i rektum

·     Lavemang

·     Genitalia, med urin reservoir som tillåter att man kan göra urologiska procedurer

-  Vård av peritonealområdet

-  Införande av läkemedel i vagina

-  Patientförklaring vid kateterisering

- Isättning av permanent kateter, sköljning och vård samt borttagning

-  Uppsamling av urin

-  Kirurgisk magplatta med utbytbara stomiöppningar som gör det möjligt att simulera cystostomikatater och urostomi

·     Utbytbara sår-moduler för att få realistiska övningssituationer

·    Sårmoduler med glutealsår och centralsår som gör det möjligt att öva förebyggande av liggsår samt utföra omvårdnad

-  Lårmodul som kan anänvdas till att öva omläggning samt vårdprocedurer

-  Lårmodul som kan användas till att öva debriediment, inkluderat bortskärning av nektrotisk vävnad

·     Möjlighet att göra intramuskelära injektioner i dorsogluteal- och ventrogluetalområdet och i vastus lateralis