Gå til indhold
Åben navigation

De 5 hyppigste fejl begået af nye sygeplejersker

De 5 hyppigste fejl begået af nye sygeplejersker

1

Fejlmedicinering

Fejlmedicinering kan ske på grund af dårlig kommunikation, misforstået håndskrift, forveksling af navn på lægemiddel, doseringsfejl, forveksling af mærkning eller emballage og mangel på forståelse af et lægemiddels anvisninger. 

2

Infektioner

Hospitalsinfektioner er årsag til 99.000 dødsfald hvert år i amerikanske hospitaler alene. Omkostningerne består ikke kun i menneskelig lidelse. Hospitalsinfektioner anslås at føje unødvendige omkostninger på 45 milliarder USD til de årlige hospitalsudgifter.

3

Journalfejl

Journalføring omfatter vurdering, indgreb og patientrespons. Nøjagtig dokumentation er afgørende for patentsikkerheden. Unøjagtigheder og udeladelser kan resultere i uønskede resultater. 

4

Kommunikationsfejl

Det er afgørende for nye sygeplejersker at have de rigtige oplysninger, inden de træffer beslutninger om handling. Kommunikationsfejl bliver ofte angivet som årsager til fejlmedicinering.

5

Faldulykker

Faldulykker kan i nogle tilfælde skyldes fejlmedicinering. En måde til forebyggelse af faldulykker er i første omgang at forhindre dem i at ske ved at kende årsagerne til og omstændighederne ved tidligere ulykker; identificere og vurdere udsatte patienter og træffe en række praktiske sikkerhedsforanstaltninger. Sker der en ulykke, er det afgørende at reducere skaden ved at behandle enhver personskade hurtigt og effektivt. Det er også vigtigt at lære af omstændighederne ved løbende at gennemgå lokale systemer til risikohåndtering for at forstå, hvor, hvornår og hvorfor patienter har størst risiko for at falde.