Gå vidare till
Öppna vägledning

Top 5 errors new nurses make

Nya sjuksköterskors fem vanligaste misstag

1

Medicineringsfel

Medicineringsfel orsakar minst ett dödsfall varje dag och skadar omkring 1,3 miljoner människor varje år bara i USA. Medicineringsfel kan bero på bland annat dålig kommunikation, svårtolkad handstil, snarlika läkemedelsnamn, doseringsfel, förvirrande förpackningar eller märkning samt läkemedels- och doseringsanvisningar som är svåra att förstå. 

2

Infektioner

Sjukhusrelaterade infektioner orsakar 99 000 dödsfall vid amerikanska sjukhus varje år. Och priset är inte enbart det mänskliga lidandet. Sjukhusrelaterade infektioner beräknas varje år orsaka omkring 45 miljarder dollar i extra kostnader för sjukhusen.

3

Journalfel

I patientjournalen antecknas bedömningar, behandlingar och patientens svar på dessa. Korrekt dokumentation av vård är en förutsättning för patientsäkerheten. Fel eller utelämnade uppgifter kan orsaka oönskade eller rent av negativa resultat. 

4

Kommunikationsfel

Nya sjuksköterskor måste ha rätt information till hands innan de kan fatta beslut om huruvida ett patientfall behöver ytterligare uppmärksamhet. Kommunikationssammanbrott nämns ofta som en orsak till medicinska misstag.

5

Fallolyckor

Fallolyckor kan ibland vara ett resultat av medicinska misstag. Ett sätt att komma till rätta med fallolyckor är att förebygga dem. För att lyckas med det måste man först förstå orsakerna till och omständigheterna kring tidigare olyckor, lära sig att identifiera och utvärdera patienter i riskzonen samt införa en rad förebyggande åtgärder. Om en olycka inträffar är det viktigt att begränsa eventuella skador genom snabb och effektiv handläggning och behandling. Det är också viktigt att lära av tidigare misstag och kontinuerligt granska verksamhetens riskhanteringsrutiner för att förstå var, när och varför patienterna är som mest utsatta och riskerna för fall är som störst.