Gå vidare till
Öppna vägledning
_8LR5250.jpg _8LR5250.jpg

Det bästa inom vårdkunskap

Omvårdnadsutbildning

Det förändrade landskapet i omvårdnad

Globalt upplever vårdbranschen en brist på kvalificerad klinisk vårdpersonal. Och det är speciellt tydligt inom sektorn omvårdnad. Sjukhus, som ofta är pressade att uppfylla ekonomiska krav, minskar på omvårdnadspersonal vilket gör att många sköterskor känner sig överbelastade. Under senaste åren har dessutom omvårdnaden förändrats. Sköterskor förväntas ha större kunskaper och ta mer ansvar när dagens patientpopulation kräver mer och mer komplex vård. Men bristen på klinisk utbildningstid förbereder inte sköterskor på alla de utmaningar som finns i dagens vårdmiljö.

Sköterskor är mycket efterfrågade över hela världen och efterfrågan fortsätter att öka. Globalt ökar behovet av sköterskor då den åldrande populationen beräknas år 2020 kräva 50 procent av alla vårdresurser. Antal sköterskor som behövs är enormt med ett globalt behov på minst 10 miljoner nya sköterskor.

Den globala sköterskebristen

2.5m sjuksköterskor behövs i Indien
5m sjuksköterskor behövs i Kina
2+ m sjuksköterskor behövs i USA och EU

Preparing nurses for the future

At this time of change and challenge, not only more but better prepared nurses are essential to meet the needs of the changing landscape of healthcare. Educators need to be equipped with the knowledge, skills, and behaviors to create and deliver experiential learning encounters that promote reflective practice and result in measureable outcomes. 

Increasingly, the use of simulation-based education has been adopted to enhance or supplement classroom learning and clinical experiences. Simulation can also be used for student remediation on selected skills, to assess students’ clinical competencies and decision-making skills, and to orient students to clinical challenges that they may not encounter directly or regularly, but for which they need to be prepared. Simulation can be used to accelerate the transition to practice, to improve onboarding efficiency, to enhance professional training programs, and ultimately, to help improve patient outcomes. 

Providing the tools to help save more lives

The nursing profession has expanded its scope, responsibility, skills and education and as a result different ways of developing competence are required. A growing body of research suggests that educating faculty to implement best practices in simulation is essential to a successful program.

Through simulation-based learning, students can experience successes and mistakes while gaining the necessary confidence in a safe environment. When applied in actual care settings, in-situ simulation promotes training efficiency by utilizing the team’s real environment protocol, processes, and equipment that the team uses every day. By including low-frequency, high-acuity simulation events in a healthcare professional’s training, students learn to calmly and accurately care for patients in high-risk situations. Simulation-based education can help educate, train, and onboard high quality nurses efficiently, while reducing skills deficiencies and providing tools to help address the nursing gaps to help save more lives.

How Laerdal can help

Designed with nurses in mind, our nursing solutions focus on the identification of learning objectives that can be achieved with simulation. Once the appropriate learning objectives are established, content is defined to support the objectives. Finally, the right tool or tools are recommended to implement the simulation experience. Based on the most current nursing curricula, we have integrated extensive customer feedback to ensure we meet the specific needs of our users. Laerdal is committed to supporting nursing programs with the tools, support and service necessary to help our customers achieve their goals and help save more lives.

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.