Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
_8LR5250.jpg _8LR5250.jpg

Najlepsze praktyki w pielęgniarstwie

Edukacja pielęgniarska

Zmieniający się obraz pielęgniarstwa

Na całym świecie w branży zdrowotnej występuje niedobór wykwalifikowanego personelu świadczącego opiekę kliniczną. Jest to szczególnie widoczne w pielęgniarstwie. Szpitale, często pod presją budżetu, redukują liczebność personelu pielęgniarskiego, co powoduje przeciążenie pracą.  Dodatkowo w ostatnich latach w pielęgniarstwie zaszło wiele zmian. Oczekuje się, że pielęgniarki będą miały coraz więcej umiejętności i obowiązków, ponieważ obecni pacjenci wymagają coraz bardziej kompleksowej opieki. Jednak brak czasu na praktykę kliniczną nie przygotowuje personelu pielęgniarskiego do stawienia czoła wyzwaniom dzisiejszego środowiska związanego z opieką zdrowotną.

Na całym świecie istnieje duże zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy, i zapotrzebowanie to cały czas rośnie. Zapotrzebowanie na personel pielęgniarski na świecie wzrasta, ponieważ szacuje się, że do 2020 roku starzejąca się populacja będzie potrzebować około 50% wszystkich zasobów opieki zdrowotnej. Liczby opisujące niedobór pielęgniarek wskazują na stan krytyczny – na całym świecie potrzeba około 10 milionów nowych pracowników tej specjalizacji.

Niedobór personelu pielęgniarskiego na całym świecie

2.5M pielęgniarek potrzebnych w Indiach
5M pielęgniarek potrzebnych w Chinach
2+ M pielęgniarek potrzebnych w USA i Unii Europejskiej

Przygotowanie pielęgniarek do realiów w przyszłości

W obecnym czasie zmian i wyzwań potrzeba nie tylko większej liczby pielęgniarek, aby spełnić potrzeby wymagającego środowiska opieki zdrowotnej. Pielęgniarki muszą być też lepiej przygotowane. Edukatorzy muszą posiadać wiedzę, umiejętności i zachowania niezbędne do stworzenia i przekazania doświadczeń edukacyjnych, które stymulują refleksję podczas praktyki i skutkują mierzalnymi wynikami. 

Coraz częściej stosowana jest edukacja oparta na symulacji, mająca na celu rozszerzenie lub uzupełnienie nauczania w sali lekcyjnej oraz doświadczenia klinicznego. Symulację można też wykorzystać do poprawy wybranych umiejętności, oceny klinicznych kompetencji i zdolności do podejmowania decyzji oraz zwrócenia uwagi uczestników na wyzwania kliniczne, z jakimi mogą nie spotykać się bezpośrednio lub regularnie, ale na które muszą być przygotowani.  Symulacja może być stosowana, aby przyspieszyć przejście od teorii do praktyki, podnieść skuteczność wdrażania, rozszerzyć programy szkolenia zawodowego, a także poprawić wyniki pacjentów. 

Zapewniamy narzędzia, które pomagają ratować życie większej liczbie osób

Zawód pielęgniarki ma obecnie większy zakres, obejmuje więcej obowiązków i umiejętności oraz wymaga poszerzonej edukacji, w wyniku czego niezbędne są nowe sposoby na rozwijanie kompetencji.  Coraz większa liczba badań wskazuje, że w celu stworzenia skutecznego programu placówki edukacyjne muszą wdrażać symulację z zastosowaniem najlepszych praktyk.

Dzięki nauczaniu opartemu na symulacji uczestnicy mogą osiągać sukcesy i popełniać błędy, zyskując niezbędną pewność siebie w bezpiecznych warunkach. W rzeczywistych warunkach świadczenia opieki symulacja in situ umożliwia skuteczną naukę przez wykorzystanie rzeczywistych protokołów, procesów i wyposażenia, które są stosowane codziennie przez dany zespół. Dzięki włączeniu do szkolenia personelu medycznego rzadko występujących, ale wysoce ostrych zdarzeń symulacyjnych uczestnicy uczą się spokojnie i prawidłowo świadczyć opiekę pacjentom w sytuacjach wysokiego ryzyka. Edukacja oparta na symulacji wspomaga skuteczną naukę, szkolenie i wprowadzanie do zawodu personelu pielęgniarskiego, jednocześnie zmniejszając braki w umiejętnościach i zapewniając narzędzia zaprojektowane pod kątem niedoboru personelu pielęgniarskiego, co pomaga ratować życie większej liczby osób.

Jak Laerdal może pomóc

Nasze rozwiązania w zakresie pielęgniarstwa stworzone z myślą o personelu skupiają się na identyfikacji celów nauczania, które można osiągnąć dzięki symulacji. Po wskazaniu odpowiednich celów nauczania przygotowywane są dotyczące ich treści. Na końcu zalecane jest odpowiednie narzędzie lub narzędzia, które należy zastosować w doświadczeniu symulacyjnym.  W oparciu o najbardziej aktualne programy nauczania w pielęgniarstwie wzięliśmy pod uwagę szeroki zakres informacji zwrotnych od klientów, aby mieć pewność, że spełniamy indywidualne potrzeby użytkowników. Firma Laerdal dąży do dostarczania niezbędnych narzędzi, wsparcia i usług w ramach programów z dziedziny pielęgniarstwa, aby pomóc naszym klientom osiągać ich cele i ratować życie większej liczby pacjentów.

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.