Siirry sisältöön

Aivoinfarkti

Ajan säästö pelastaa henkiä

Aivoinfarkti on maailman toiseksi yleisin kuolinsyy ja kolmanneksi yleisin vammautumisen syy. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan aivoinfarkteja saavat usein työuransa huipulla olevat ihmiset. Tämä vaikuttaa merkittävästi maiden yhteiskunnallis-taloudelliseen kehitykseen. Aivoinfarkti on maailmanlaajuinen terveysongelma.

Ilman hoitoa minuutissa kuolee arviolta liki 2 miljoonaa aivosolua. Sen vuoksi ajoissa tapahtuva tunnistaminen ja hoito ovat eloonjäämisen kannalta ratkaisevia – eikä pelkästään eloonjäämisen vaan myös positiivisten hoitotulosten kannalta. Jos potilas saa suojaavaa lääkitystä vasta kahden, kolmen tai neljän tunnin kuluttua aivoinfarktista, hänelle aiheutuu peruuttamaton aivovaurio.

Tunnista aivoinfarktin merkit

Kasvojen, käsivarren tai jalan äkillinen puutuminen tai heikkous, erityisesti vain toisella puolella kehoa.

Äkilliset kävelyongelmat, tasapainon tai koordinaation menetys.

Äkillinen sekavuus tai puhumis- tai ymmärtämisvaikeudet.

Äkilliset näköongelmat tai näön menetys toisella puolella.

Äkillinen päänsärky, jonka syytä ei tiedetä.

Puhutaan aivoinfarktista

On ehdottoman tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta aivoinfarktista. Ihmisten on tunnistettava aivoinfarktista varoittavat merkit ja osattava hakeutua nopeasti hoitoon. Poliittiset päättäjät on saatava ymmärtämään aivoinfarktin vaikutukset kansanterveyteen ja talouteen, jotta he kiinnittävät huomiota ennalta ehkäisevään toimintaan. Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tietoa ja taitoja aivoinfarktin näyttöön perustuvaa ennaltaehkäisyä, akuuttia hoitoa ja kuntoutusta varten.

Kun aika on tärkein

Nopeasti ja oikein hoidettu aivoinfarktipotilas voi olla toivuttuaan täysin oireeton. Muussa tapauksessa aivoinfarktista selvinnyt voi kärsiä merkittävistä toimintarajoitteista ja tarvita jatkuvaa hoitoa. Potilas voi myös menehtyä. Hoitoonpääsyajan lyhentäminen on ratkaisevaa aivoinfarktin hoitotulosten parantamisessa.

On osoitettu, että hoitopolun sujuvoittaminen tehostamalla hoitoprotokollia ja järjestämällä simulointiin perustuvaa tiimikoulutusta paikan päällä vähentää välittömästi ja huomattavasti aikaa, joka aivoinfarktipotilaalta kuluu sairaalan ovelta liuotushoidon alkuun.

Miten hoitoonpääsyaikaa voidaan lyhentää?
Voimme kouluttaa ihmisiä.

Stavangerin yliopistosairaala

Ajan säästäminen pelastaa ihmishenkiä

Aivoinfarktipotilaiden hoitotulokset riippuvat suuresti ajasta. Norjalaisen Stavangerin yliopistosairaalan hankkeessa lyhennettiin sairaalansisäistä viivettä 50 %.

Tässä hankkeessa lääkärit ja terveydenhuollon tarjoajat lyhensivät järjestelmällisesti aikaa, joka potilaalta kuluu ensiapuosastolle tulosta trombolyysihoidon alkuun. Sairaalassa päästiin suositeltujen protokollien mukaiseen alle 30 minuutin mediaaniaikaan sairaalan ovelta liuotushoitoon, ja siinä on myös pysytty.

Oletuksena on, että sairaalansisäistä viivettä voidaan lyhentää edelleen ottamalla käyttöön tarkistettu hoitoprotokolla ja kouluttamalla tiimejä simulointipohjaisesti paikan päällä. Protokollien tehostamisen sekä viestintää ja päätöksentekoa sivuavan simulointikoulutuksen jälkeen sairaalansisäinen viive lyheni 27 minuutista 13 minuuttiin. Muutos oli pysyvä vielä 13 kuukauden päästä.

Kirjallisuusviitteet

Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, et al. (2019). Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre BMJ Quality & Safety. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/06/29/bmjqs-2018-009117.full

Laerdalin panos

Yhdessä kumppanimme Menticen kanssa olemme lisänneet tunnettuun SimMan-simulaattoriimme verisuonitoimintoja. Valmiiksi ohjelmoiduilla aivoinfarktiskenaarioilla perehdytetään etenemään ripeästi aivoinfarktin hoitopolulla.

Tutustu SimMan Vasculariin