Siirry sisältöön
Avaa navigointi
Stroke Awareness Stroke Awareness

Tunnista aivoinfarkti

Nopea hoitoon pääseminen ratkaisevaa!

Aivoinfarkti on toiseksi yleisin kuolinsyy ja kolmanneksi yleisin työkyvyttömyyden syy maailmanlaajuisesti. Tällä on suuri vaikutus maiden sosioekonomiseen kehitykseen, sillä maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan aivoinfarktin saa usein työuransa huipulla oleva ihminen. 

Jokaista ilman hoitoa kuluvaa minuuttia kohden kuolee lähes kaksi miljoonaa aivosolua. Siksi aivoinfarktin varhainen tunnistaminen ja hoito ovat selviytymisen kannalta ratkaisevia– eikä pelkästään selviytymisen, vaan myös positiivisten hoitotulosten kannalta.

Tunnista aivoinfarktin merkit

Kasvojen, käsivarren tai jalan äkillinen puutuminen tai heikkous, erityisesti vain toisella puolella kehoa.

Äkilliset kävelyongelmat, tasapainon tai koordinaation menetys.

Äkillinen sekavuus tai puhumis- tai ymmärtämisvaikeudet.

Äkilliset näköongelmat tai näön menetys toisella puolella.

Äkillinen päänsärky, jonka syytä ei tiedetä.

Lin_stroke_fullwidth.jpg

Puhutaan aivoinfarktista

On erittäin tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta aivoinfarktista. Aivoinfarkti iskee usein täysin yllättäen, ja oireet kehittyvät nopeasti huippuunsa muutamissa minuuteissa tai harvemmin tunneissa. Jokaisen on tunnistettava oireet ja osattava hakeutua nopeasti hoitoon. Terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat asiantuntemusta ja taitoja auttaakseen ennaltaehkäisevässä työssä sekä voidakseen hoitaa ja kuntouttaa aivoinfarktipotilaita.

Kun aika on tärkein

Nopeasti ja oikein hoidettu aivoinfarktipotilas voi olla toivuttuaan täysin oireeton. Muussa tapauksessa aivoinfarktista selvinnyt voi kärsiä merkittävistä toimintarajoitteista ja tarvita jatkuvaa hoitoa. Potilas voi myös menehtyä. Hoitoonpääsyajan lyhentäminen on ratkaisevaa aivoinfarktin hoitotulosten parantamisessa.

Hoitoketjun on toimittava saumattomasti ensihoidosta sairaalaan ja sairaalan sisällä. On osoitettu, että aivoinfarktipotilaan hoitopolun sujuvoittaminen tehostamalla hoitoprotokollia ja järjestämällä simulaatioon perustuvaa tiimikoulutusta lyhentää aikaa, joka kuluu potilaan siirtämiseen sairaalan ovelta liuotushoidon aloittamiseen.

Miten hoitoonpääsyaikaa voidaan lyhentää?
Voimme kouluttaa ihmisiä.

Stavangerin yliopistosairaala

Ajan säästäminen pelastaa ihmishenkiä

Norjalaisen Stavangerin yliopistosairaalan hankkeessa lyhennettiin sairaalansisäistä viivettä 50 %.

Tässä hankkeessa lääkärit ja terveydenhuollon henkilöstö työskentelivät systemaattisesti lyhentääkseen, joka potilaalta kuluu ensiapuun tulosta trombolyysihoidon alkuun. Sairaalassa päästiin suositeltujen protokollien mukaiseen alle 30 minuutin mediaaniaikaan sairaalan ovelta liuotushoitoon, ja siinä on myös pysytty.

Oletuksena on, että sairaalansisäistä viivettä voidaan lyhentää edelleen ottamalla käyttöön tarkistettu hoitoprotokolla ja simulaatiokouluttamalla tiimejä paikan päällä. Protokollien tehostamisen sekä viestintää ja päätöksentekoa sivuavan simulointikoulutuksen jälkeen sairaalansisäinen viive lyheni 27 minuutista 13 minuuttiin. Muutos oli pysyvä vielä 13 kuukauden päästä.

Kirjallisuusviitteet

Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, et al. (2019). Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre BMJ Quality & Safety. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/06/29/bmjqs-2018-009117.full

Laerdalin panos

Yhdessä kumppanimme Menticen kanssa olemme lisänneet tunnettuun SimMan-simulaattoriimme verisuonitoimintoja. Valmiiksi ohjelmoiduilla aivoinfarktiskenaarioilla perehdytetään etenemään ripeästi aivoinfarktin hoitopolulla.

Tutustu SimMan Vasculariin