Gå vidare till
Öppna vägledning
Stroke Awareness Stroke Awareness

Stroke

Att spara tid räddar liv

I hela världen är stroke den näst vanligaste dödsorsaken och den tredje vanligaste orsaken till funktionshinder. Enligt Världshälsoorganisationen drabbas individer ofta av stroke när de är på toppen av sitt produktiva liv. Detta leder till en betydande inverkan på länders socioekonomiska utveckling. Stroke är ett globalt hälsoproblem.

För varje minut utan behandling uppskattas att nästan 2 miljoner hjärnceller går förlorade. Det är därför tidig identifiering och behandling är avgörande för överlevnad – och överlevnad med positiva resultat. Om dessa patienter inte får skyddande läkemedel förrän efter två, tre eller fyra timmar, har irreversibel hjärnskada redan inträffat.

Känna till tecknen på stroke

Plötsliga domningar eller svaghet i ansikte, armar eller ben, särskilt på ena sidan av kroppen.

Plötsliga svårigheter att gå, försämrad balans eller koordination.

Plötsliga svårigheter att tala eller förstå.

Plötsligt försämrad syn eller förlorad syn på ena sidan.

Plötslig huvudvärk utan känd orsak.

Lin_stroke_fullwidth.jpg

Låt oss tala om stroke

Att öka allmänhetens medvetenhet om stroke är mycket viktigt. Allmänheten måste informeras om varningstecken för stroke och behovet av att snabbt söka vård. De politiska beslutsfattarna måste informeras bättre om folkhälsan och de ekonomiska effekterna av en stroke, för att överväga förebyggande åtgärder. Sjukvårdspersonal behöver kunskap och färdigheter för evidensbaserat förebyggande, akut vård och rehabilitering av stroke.

När tiden är avgörande

Vid en snabb och korrekt behandling, kan en överlevande från stroke bli fullständigt fri från symtom. Om så inte är fallet, kan en strokeöverlevare drabbas av stora funktionshinder och kräva ständig vård eller inte överleva alls. Att minska tiden innan behandling inleds är avgörande för att minska skadorna efter en stroke.

Det har visats att förbättring av vårdvägen genom att effektivisera behandlingsprotokollet i kombination med simuleringsbaserad teamträning på plats, ledde till en omedelbar och betydande minskning av tiden mellan det att patienten kommer in på sjukhuset och behandling inleds.

Hur kan vi minska tiden det tar innan behandling inleds?
Vi kan träna.

Stavanger universitetssjukhus

Spara tid – rädda liv

Resultatet av patientens strokebehandling är mycket tidsberoende. Ett projekt vid Stavanger universitetssjukhus i Norge minskade tiden mellan det att patienten kommer in på sjukhuset och behandling inleds med 50 %.

I projektet arbetade läkare och sjukvårdspersonal systematiskt för att minska tiden mellan det att patienten kommer in på sjukhuset och påbörjad trombolysbehandling. En medeltid på under 30 minuter uppnåddes och upprätthölls, vilket är en tid som rekommenderas i rutinprotokoll.

Man hade dock en hypotes om, att tiden mellan det att patienten kommer in på sjukhuset och att behandling inleds kunde minskas ytterligare genom att implementera ett reviderat behandlingsprotokoll och simuleringsbaserade teamutbildningar på plats. Efter det att protokoll och simuleringsträning, som inkluderade kommunikation och beslutsfattande, gjorts smidigare, minskades tiden mellan det att patienten kommer in på sjukhuset och att behandling inleds från 27 till 13 minuter. Denna reducering bibehölls efter 13 månader.

Referenser

Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, et al. (2019). Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre BMJ Quality & Safety. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/06/29/bmjqs-2018-009117.full

Laerdals bidrag

Tillsammans med vår partner Mentice har vi anpassat vår välkända simulator SimMan med kärlfunktioner. Förprogrammerade strokescenarion för övningar enligt vårdvägen för stroke.

Upptäck SimMan Vascular