Gå til indhold
Åben navigation
Stroke Awareness Stroke Awareness

Slagtilfælde / stroke

At spare tid redder liv

På verdensplan er slagtilfælde / stroke den næsthyppigste dødsårsag, og den tredjehyppigste årsag til invaliditet. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO rammer slagtilfælde / stroke ofte personer på toppen af deres produktive liv. Derfor har slagtilfælde / stroke en betydelig indflydelse på landenes socioøkonomiske udvikling. Slagtilfælde / stroke er et globalt, sundhedsmæssigt problem.

Det skønnes, at næsten 2 millioner hjerneceller går tabt for hvert minut uden behandling. Derfor er tidlig diagnose og behandling afgørende for overlevelsen – ikke kun overlevelse, men for en overlevelse med positive resultater. Hvis disse patienter ikke modtager hjælp og  medicin før to, tre eller fire timer senere, så vil der allerede være sket irreversibel hjerneskade.

Kend tegnene på et slagtilfælde / stroke

Pludselig følelsesløshed eller lammelse i ansigtet, arme eller ben, navnlig i den ene side af kroppen.

Pludselige gangproblemer, tab af balance eller koordination.

Forvirring eller talevanskeligheder.

Pludselige synsforstyrrelser eller tab af syn på det ene øje.

Pludselig hovedpine uden kendt årsag.

Lin_stroke_fullwidth.jpg

Lad os tale om slagtilfælde / stroke

Det er vigtigt at fremme offentlig opmærksomhed på slagtilfælde / stroke. Offentligheden skal informeres om advarselstegn ved et slagtilfælde / stroke og behovet for hurtigt at søge lægehjælp. Politikere skal informeres bedre om folkesundheden og den økonomiske virkning af slagtilfælde / stroke og overveje forebyggende foranstaltninger. Sundhedspersonale kræver viden og evner til evidensbaseret forebyggelse, akut behandling og rehabilitering af slagtilfælde / stroke.

Når tid er det vigtigste

Hvis et slagtilfælde / stroke behandles hurtigt og korrekt, så er det muligt at overleve helt uden efterfølgende symptomer. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan en person, som overlever et slagtilfælde / stroke, blive alvorligt invalideret og kræve konstant pleje – eller måske slet ikke overleve. En reduktion af tiden før behandlingen startes er afgørende for et bedre liv bagefter.

Det er bevist, at en optimering af plejeforløbet ved at strømline behandlingsprotokollen i kombination med lokal simulationsbaseret teamtræning førte til en umiddelbar og bemærkelsesværdig reduktion af "dør til nål"-tid ved slagtilfælde / stroke.

Hvordan kan vi afkorte tiden der går, før behandlingen kommer i gang?
Vi kan træne.

Stavanger University Hospital

At spare tid redder liv

Resultaterne af behandling af patienter med slagtilfælde / stroke er meget tidsafhængige. Et projekt på Stavanger Universitetshospital i Norge reducerede dør til nål-tiden med 50 %.

I projektet samarbejdede læger og sundhedsudbydere systematisk med at reducere tiden fra ankomsten til akutmodtagelsen til starten på trombolysebehandling. En gennemsnitlig dør til nål-tid på under 30 minutter blev opnået og opretholdt. En tid som ligger inden for de anbefalede protokoller.

Man antog imidlertid at kunne reducere dør til nål-tiden yderligere ved at implementere en revideret behandlingsprotokol og simulationsbaserede team-træningssessioner lokalt på stedet. Efter strømlining af protokoller og simulationstræning, der omfattede kommunikation og beslutningstagning, blev dør til nål-tiderne markant reduceret fra 27 til 13 minutter. Dette resultat forholdt sig konstant efter 13 måneder.

Referencer

Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, et al. (2019). Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre BMJ Quality & Safety. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/06/29/bmjqs-2018-009117.full

Laerdals bidrag

Sammen med vores partner Mentice har vi videreudviklet vores velkendte SimMan-simulator ved at tilføje vaskulære funktionaliteter. Vi har udviklet scenarier om slagtilfælde / stroke til træning af behandlingsvejen fra hændelse til behandling.

Oplev SimMan Vascular