Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
Stroke Awareness Stroke Awareness

Udar mózgu

Krótszy czas to uratowane życie

Udary stanowią drugą pod względem występowania przyczynę zgonów na całym świecie i trzecią przyczynę niepełnosprawności. Ich wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia jest kluczowe, nie tylko dla przeżycia pacjentów, ale również jakości ich życia. Szacuje się, że każda minuta bez podjęcia leczenia oznacza utratę prawie 2 milionów neuronów. Dlatego jeśli pacjenci z udarem nie otrzymają odpowiedniej terapii w ciągu pierwszych godzin po udarze, dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu.

Udary to problem zdrowotny dotyczący całego świata. Według Światowej Organizacji Zdrowia często dotykają one osób w szczytowym momencie ich życia zawodowego, co ma znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy krajów. 

 

Poznaj objawy udaru

Nagłe zdrętwienie lub osłabienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, przeważnie jednej strony ciała.

Nagłe problemy z chodzeniem, utrata równowagi lub koordynacji ruchowej.

Nagłe problemy z mową lub rozumieniem mowy.

Nagłe zaburzenia widzenia lub utrata wzroku w jednym oku.

Nagły ból głowy bez uchwytnej przyczyny.

Porozmawiajmy o udarze

Rozpowszechnianie wiedzy o objawach udaru oraz konieczności natychmiastowego uzyskania pomocy medycznej jest niezwykle ważne. Należy regularnie przeprowadzać kampanie informacyjne przypominające o niepokojących objawach oraz algorytmach postępowania. Jednocześnie należy objaśniać skutki długotrwałej rehabilitacji osób, które nie otrzymały pomocy na czas, na stan zdrowia publicznego i gospodarkę, tak aby odpowiednie instytucje rozważyły wprowadzenie środków prewencyjnych oraz zwiększyły dostęp do natychmiastowego leczenia. Pracownicy ochrony zdrowia muszą posiadać zarówno wiedzę, jak i umiejętności, aby stosować profilaktykę, zapewnić opiekę w stanach nagłych oraz rehabilitację po udarze.

Gdy czas ma kluczowe znaczenie

Skrócenie czasu do rozpoczęcia leczenia ma kluczowe znaczenie dla poprawy wyników pacjentów po udarze. Jeśli leczenie zostanie podjęte szybko, osoba po udarze ma szansę na powrót do pełnej sprawności. W przypadku opóźnienia w podjęciu leczenia, może dojść do ciężkiego upośledzenia funkcjonowania, skutkującego niepełnosprawnością i koniecznością stałej opieki; a nawet zgonu.


Wykazano, że poprawa ścieżki opieki przez rozpowszechnienie algorytmu leczenia w połączeniu z wprowadzeniem wewnętrznych szkoleń zespołowych opartych na symulacji, prowadzi do natychmiastowego skrócenia czasu „od drzwi do igły” (od przybycia pacjenta do rozpoczęcia leczenia).

Jak możemy skrócić czas potrzebny na rozpoczęcie leczenia?
Możemy szkolić.

Stavanger University Hospital

Oszczędność czasu – ratowanie życia

Efekty leczenia u pacjentów po udarze są silnie skorelowane z czasem wprowadzenia leczenia. Projekt wprowadzony w szpitalu Stavanger University Hospital w Norwegii pozwolił skrócić czas „od drzwi do igły” o 50%.

W ramach tego projektu lekarze i pracownicy ochrony zdrowia systematycznie pracowali nad tym, aby skrócić czas od momentu przybycia pacjenta na oddział ratunkowy do rozpoczęcia podawania leków trombolitycznych.

W początkowych testach uzyskano medianę czasu „od drzwi do igły” poniżej 30 minut – jest to czas mieszczący się w zalecanych protokołach. Jednak postawiono hipotezę, że czas „od drzwi do igły” można skrócić jeszcze bardziej, wprowadzając ulepszony protokół leczenia oraz sesje szkoleń zespołowych opartych na symulacjach. Po rozpowszechnieniu protokołów i wprowadzeniu szkoleń symulacyjnych obejmujących komunikację i podejmowanie decyzji, czas „od drzwi do igły” skrócono z 27 do 13 minut! Efekt ten utrzymywał się po 13 miesiącach.

Materiały źródłowe

Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, et al. (2019). Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre BMJ Quality & Safety. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/06/29/bmjqs-2018-009117.full

Zaangażowanie firmy Laerdal

Wraz z naszym partnerem, firmą Mentice, wyposażyliśmy nasz flagowy symulator SimMan w funkcje naczyniowe. Wstępnie zaprogramowane scenariusze pozwalają ćwiczyć postępowanie w ramach ścieżki opieki nad pacjentem po udarze.

Poznaj symulator SimMan Vascular