Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

Stroke Awareness Stroke Awareness

Hjerneslag

Å spare tid betyr å redde liv

Hjerneslag er den nest hyppigste dødsårsaken, og den tredje hyppigste årsaken til funksjonsnedsettelse, globalt. Dette har en stor innvirkning på lands sosioøkonomiske utvikling, da hjerneslag i følge WHO ofte rammer personer som er på sitt mest produktive i livet. 

For hvert minutt som går uten behandling, er det estimert at nesten 2 millioner hjerneceller dør. Det er derfor tidlig identifikasjon og behandling er kritisk for overlevelse – ikke bare overlevelse, men overlevelse med et positivt utfall.

Dette er tegnene på hjerneslag

Plutselig nummenhet eller svakhet i ansiktet, armen eller beina, spesielt på én side av kroppen.

Plutselige problemer med å gå, dårligere balanse eller koordinasjon.

Plutselige problemer med å snakke eller forstå.

Plutselige problemer med å se eller tap av syn på én side.

Plutselig hodepine uten kjent årsak.

La oss snakke om hjerneslag

Det er livsviktig å gjøre folk bevisst på farene ved hjerneslag. Alle må kunne kjenne igjen symptomene og viktigheten av å søke legehjelp raskt. Politikere må være bedre informert om virkningen hjerneslag har på folkehelsa og landets økonomi, for å vurdere forebyggende tiltak. Helsepersonell trenger kunnskap og kompetanse for å kunne forebygge, pleie og rehabilitere slagpasienter.

Når tid er det viktigste

Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Hjerneslaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen. Det er derfor veldig viktig å komme raskt i gang med riktig behandling dersom man skal begrense omfanget av et hjernesalg. 

Det har blitt påvist at ved å strømlinjeforme behandlingsprosedyrer, og drive simuleringstrening i team på stedet, kan man redusere tiden mellom slaget og behandlingen. Kjent som dør-til-nål-tiden.

Så hvordan kan vi redusere tiden det tar å få behandling?
Vi kan øve.

Stavanger universitetssykehus

Spare tid – redde liv

Stavanger Universitetssykehus har klart å redusere dør-til-nål-tiden med 50%

I prosjektet jobbet leger og helsepersonell systematisk med å redusere tiden fra man ankommer akuttmottaket til trombolyse blir administrert. En gjennomsnittlig dør-til-nål-tid på under 30 minutter ble oppnådd og opprettholdt. Denne tiden er innenfor de anbefalte protokollene.

Samtidig foreslo teamet en hypotese om at dør-til-nål-tiden kunne reduseres ytterligere ved å implementere en revidert behandlingsprotokoll og introdusere simuleringsbaserte opplæringsøkter på stedet. Etter effektiviseringen av behandlingsprotokollen og simuleringer som blant annet involverte kommunikasjon og beslutningstaking, ble dør-til-nål-tiden redusert fra 27 til 13 minutter. Dette har de opprettholdt i 13 måneder.

Referanser

Ajmi SC, Advani R, Fjetland L, et al. (2019). Reducing door-to-needle times in stroke thrombolysis to 13 min through protocol revision and simulation training: a quality improvement project in a Norwegian stroke centre BMJ Quality & Safety. 

https://qualitysafety.bmj.com/content/early/2019/06/29/bmjqs-2018-009117.full

Hvordan kan Laerdal bidra

Sammen med vår partner Mentice har vi tilpasset den velkjente SimMan-simulatoren med vaskulær funksjonalitet. Den har forhåndsprogrammerte slagscenarier slik at man kan trene på å behandle et hjerneslag.

Lær mer om SimMan Vascular