Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

tree.jpg tree.jpg

Forpliktet til samfunnsansvar

2030-mål: Implementere UNGP og OECD sine retningslinjer i hele vår forsyningskjede og gå til neste nivå fra de største leverandørene.

Gjeldende satsingsområde/tema
 • Implementere UNGP og OECD-prosesser på våre produksjonsanlegg.
 • Anvend samme metode til nøkkelleverandører
Ambisjon til handling 2021:

Implementere UNGP og OECD sine retningslinjer med minst 25 % av våre viktigste leverandører.

 • 40 % kvinnelige ledere.

En viktig del av å nå våre 2030-mål er å ha prosesser og systemer på plass for å sikre at vi leverer i henhold til internasjonale prinsipper for bærekraftig utvikling. Laerdal er forpliktet til å støtte og følge FNs Global Compact https://www.unglobalcompact.org/library/2 sine prinsipper om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. Dette engasjementet gjenspeiles i måten vi opererer på og når det gjelder det vi forventer av våre leverandører og partnere. Vi ble medlem av Global Compact i 2015.

Laerdal har et sterkt engasjement for SDGs, spesielt SDG3 Good Health and Well-Being, og i 2019 forpliktet vi oss til FNs retningslinjer for menneskerettigheter (UNGPs) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) Retningslinjer for multinasjonale bedrifter. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-guidelines-for-multinational-enterprises_9789264115415-en

Ved å ha et sterkt fokus på menneskerettigheter, redusere miljøskader og antikorrupsjon, er vi i god posisjon til å samarbeide med internasjonale organisasjoner og å levere til andre relevante SDG.

UNGP.png

Implementering av UNGP og OECD sine retningslinjer

Basert på et rammeverk utviklet av bærekraftige forretningskonsulenter, GLOBAL CSR, har vi etablert en metodikk for å implementere UNGP og OECD sine retningslinjer, som for oss er en måte å sikre at vi driver virksomhet på en ansvarlig måte. Vi er forpliktet til å respektere andres menneskerettigheter, minimere vår negative innvirkning på miljøet og sikre antikorrupsjon. Vi vurderer og tar opp potensielle skadevirkninger ved bruk av dette rammeverket. Vi forventer at våre leverandører og partnere gjør det samme.

Dette betyr at vi:

 • unngår å forårsake eller bidra til uheldige konsekvenser for menneskerettighetene, miljøet og antikorrupsjon gjennom våre egne aktiviteter, men tar opp slike konsekvenser når de oppstår; og
 • søker å forhindre eller redusere uønskede menneskerettighets-, miljø- og korrupsjonseffekter som er direkte knyttet til vår virksomhet, produkter eller tjenester gjennom våre forretningsforhold.

I tillegg har vi, i samarbeid med en ekstern menneskerettighetsadvokat, utviklet retningslinjer og prosesser som er relevante for vår operasjonelle risiko og globale rekkevidde. Dette inkluderer implementering og oppfølging av:

 • en forpliktelse til CSR-policy;
 • en menneskerettighetsmessig due diligence-prosess; og
 • etablering av klagemekanismer for å gjøre det mulig å opprette feil.

“Vi er stolte av å hjelpe Laerdal med å implementere UNGP og OECD sine retningslinjer. Ved å bruke vårt nyutviklede skybaserte due diligence-verktøy, blir det lagt til rette for konsekvensanalyser for både Laerdal og nøkkelleverandører.

I 2019 utviklet Laerdal med vår støtte kapasitet og gjennomførte den første konsekvensutredningen på operasjonelt nivå med viktige Laerdal-representanter fra kontoret og deres fabrikker i Monterrey (Mexico) og Suzhou (Kina). Dette verktøyet vil gjøre det mulig for både egen virksomhet og nøkkelleverandører å gjennomføre og dokumentere regelmessige konsekvensanalyser - nøkkelelementet i UNGP. ”


- Sune Skadegaard Thorsen
Menneskerettighetsadvokat, GLOBAL CSR
www.globalcsr.net

 

 

pic-4.png

Vårt forretningsforhold

Laerdal samarbeider med nøye vurderte, anerkjente partnere for å skape langvarige forretningsforhold. For å sikre kontinuerlig justering foretar vi regelmessige vurderinger. Vi vil gå mot en kontinuerlig prosess som engasjerer leverandørene og partnerne våre for å sikre at vi alle oppfyller UNGP og vurderer eventuelle konsekvenser for menneskerettighetene samtidig som vi vil sørge for mer åpenhet og tillit.

Vi forventer at våre partnere og leverandører:

 • oppfyller den globalt avtalt minimumsstandarden for ansvarlig forretningsførsel som det er henvist til i vår policy for samfunnsansvar og beskrevet i vår etiske retningslinjer for forretningsforhold;
 • håndtere risikoen for ugunstige menneskerettighetsvirkninger som de kan forårsake eller bidra til;
 • raskt kommunisere med oss om alvorlige uheldige konsekvenser som forholdet vårt forårsaker, bidrar til eller er knyttet til; og
 • spørre om det samme fra deres forretningsrelasjoner.

Dette er en ny tilnærming for due diligence, der partnerskap og åpenhet er sentrale elementer. Vi vil dele vår risiko og vår strategi for å dempe dem og forvente at vår leverandører og partnere gjør det samme. På denne måten lærer vi av hverandre og jobber sammen for å sikre ansvarlig forretningsførsel. Vi tror at en kollaborativ tilnærming for å sikre ansvarlig virksomhet er mer effektiv enn en kontrollerende en.

Uensartethet og inkludering

I tillegg til å håndtere risikoen for negativ innvirkning på retten til ikke å bli utsatt for diskriminering, mener vi at mangfold og inkludering fra inngangsnivå til toppledelse hjelper oss å bedre beslutningsprosesser. Å fremme mangfold, gjør oss i stand til å bygge kulturell bevissthet, en bredere kompetansebase og en bedre forståelse overfor kundene våre på tvers av kulturer. Vi har en politikk for mangfold og inkludering som bygger på forbudet mot diskriminering eller trakassering av noe slag. https://laerdal.com/about-us/working-at-laerdal/diversity-and-inclusion/

I løpet av de siste to årene har vi økt arbeidsstyrken til over 1500 faste ansatte. Det har vært en liten nedgang i andelen kvinnelige arbeidere, men vi har økt andelen kvinnelige teamledere til 38 %. I dag er 31 % av toppledelsen kvinner.

pic-5.png

Mer fra bærekraftsrapporten:

 Helping save lives

Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv og samtidig arbeide på en bærekraftig måte. 

 En visjon med handling 

Med bakgrunn i vår misjon og visjon har vi satt djerve bærekraftsmål mot 2030 og vi har tydelige årlige tiltak for å sikre at vi oppnår målene.

 Forbedringstiltak

Alle direkte og indirekte utslipp som genereres gjennom vår viksomhet måles på en grunndig og metodisk måte. 

 

 Karbonnøytral

Oppnå 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030. Innenfor våre fabrikk- og kontorlokaler, varetransport, reisevirksomhet og forsyningskjede. 

 Sirkulære løsninger

Redusere, Gjenbruke, Gjenvinne
Utvikle bærekraftige produkter, løsninger og salgsmodeller. Vi har som mål å bruke sirkulære materialer gjenom hele verdikjeden.