Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_BER4598.jpg _BER4598.jpg

En visjon med handling

En visjon med handling

I denne rapporten skisserer vi vår målsetting om at vår virksomhet og forsyningskjede skal bli karbonnøytral, jobbe for sirkulære løsninger og møte UNGP (FNs retningslinjer) innen 2030. Vi vil beskrive hvordan vi vil jobbe for å oppnå dem og våre ambisjoner og handlinger fra 2021, inkludert formålet bak dem. 

Forbedringstiltak

Karbonnøytral

Oppnå 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030 gjennom:

  • fasiliteter
  • transport og reising
  • forsyningskjeden.

Kompenser for resterende utslipp.

Sirkulære løsninger

Vi har som mål å bruke sirkulære materialer gjennom hele verdikjeden:

  • Redusere, gjenbruke og gjenvinne
  • Utvikle bærekraftige produkter, løsninger og salgsmodeller

Sosialt ansvar

Implementere NGP- og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede samt videreføre dette til våre leverandører. 

Selv om vår målsetting om å bidra til å redde en million flere liv, styres av FNs SDG-mål nr. 3 vet vi at dette ikke er nok og at vi må se på hele verdikjeden.  For å få dette til vil vi jobber sammen med partnere for å finne bedre og mer bærekraftige løsninger for fremtiden. 

Vi håper denne rapporten vil inspirere kunder, partnere og ansatte til å innovere og generere nye initiativer for å skape en bedre fremtid - sammen.

“Visjon uten handling er en drøm. Handling uten visjon er kaos.”

Japansk ordtak

3-17.png

Mer fra bærekraftsrapporten:

 Helping save lives

Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv og samtidig arbeide på en bærekraftig måte. 

 Forbedringstiltak

Alle direkte og indirekte utslipp som genereres gjennom vår viksomhet måles på en grunndig og metodisk måte. 

 

 Karbonnøytral

Oppnå 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030. Innenfor våre fabrikk- og kontorlokaler, varetransport, reisevirksomhet og forsyningskjede. 

 Sirkulære løsninger

Redusere, Gjenbruke, Gjenvinne
Utvikle bærekraftige produkter, løsninger og salgsmodeller. Vi har som mål å bruke sirkulære materialer gjenom hele verdikjeden. 

 Sosialt ansvar

Implementere NGP- og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede samt videreføre dette til våre leverandører.