Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

3-17.png 3-17.png

Utvikle sirkulære løsninger

2030 mål: Sirkulære materialer i hele verdikjeden - ''Reduser, gjenbruk, resirkuler'' og design bærekraft til nye produkter.

Reduksjoner basert på 2019 nivåer

Gjeldende satsingsområde/tema

  • Implementere ZeroAim bærekraftig designverktøy.
  • Start pilotprosjekter for en sirkulær forretningsmodell og resirkulert plast i produktene våre
  • Sett opp resirkuleringsordninger i vår forsyningskjede.

Ambisjon til handling 2021

  • 50 % av emballasjematerialet i produktene våre kommer fra resirkulert materiale.
  • Begynn å inkludere resirkulert materiale i produkter med interne / ikke-synlige plastkomponenter.
  • 25 % reduksjon i jomfruplastmateriale i nyutviklede produkter.
  • Utvikle en metodikk for innsamling utslitte produkter.
  • 10 % av engangsprodukter (ikke-medisinske) produkter og komponenter erstattet av gjenbrukbare, resirkulerte eller biobaserte løsninger

 

For å sikre langsiktig bærekraft i vår egen virksomhet, må vi revurdere måten vi leverer løsningene våre på. Vår ambisjon er å levere mer sirkulære løsninger drevet av både sirkulær bruk av materialer og mer sirkulære og dematerialiserte brukertilnærminger.

Overgangen til en mer sirkulær tilnærming er drevet av en tankegang ‘’Reduksjon -Gjenbruk-Resirkulering ’’ som er integrert i hele organisasjonen. For å integrere bærekraft i alt vi gjør, har vi utviklet Laerdal Future Fit-modellen ved hjelp av elementer fra Future-Fit Benchmark Model brukt av Novo Nordisk.

Når vi arbeider mot denne ambisjonen, vil vi oppfylle vår forpliktelse om å bidra til å redde liv mens vi bruker mindre og mer bærekraftige materialer. Vi vil sikre at utstyret vårt brukes på en effektiv måte, f.eks. ved å utvikle delingsmodeller, digitale løsninger og ved å bygge økosystemer for å la organisasjoner som trenger helseopplæring koble til utstyr som allerede er i felten. Skiftet mot en sirkulær forretningsmodell er ikke bare viktig for å levere bærekraftige løsninger, det er også nøkkelen til å oppnå vår ambisjon om karbonnøytralitet.

Laerdal sirkulærmodell

Råvarer
Vi minimerer råvaretilførselen vår gjennom en kombinasjon av å bruke sirkulært materiale og lage sirkulære løsninger.

Resirkulering
Vi resirkulerer materiale internt og eksternt, gjennom partnerskap med f.eks IVAR.

Restavfall
Vi minimerer avfall ved å videreutvikle våre tilbakebetalingsordninger og øke monteringsalternativene.

Tjenester
Vi forbedrer tjenestene våre gjennom økt bruk av skybaserte støttesystemer og tilleggstjenester.

 

 

 

 

circle.png

Produktutvikling
Vi bruker ZeroAim som et verktøy for å optimalisere bærekraft i vår produktutviklingsprosess.

Produksjon: intern og ekstern
Vi jobber mot driftseffektivitet ved å bruke fornybar energi og fokusere på ressurs- og energieffektivitet. 

Logistikk
Vi velger transporttiltak og partnere for å redusere energiforbruket og bruke fornybar energi der det er relevant.

Salg og brukermodeller
Vi optimaliserer løsningene våre og vil jobbe for å levere mer gjennom digitale plattformer og delingsmodeller.

Råvarer

Vi vil minimere råvaretilførselen vår gjennom en kombinasjon av resirkuleringsmateriale og komponenter og ved å utvikle flere løsninger som øker produktiviteten. Vårt materialteam undersøker kontinuerlig nye løsninger for å øke bærekraften i materialbruken vår. De har det siste året gjennomgått biobaserte løsninger som alternativer for plast i produktene våre.

Funnene antyder at selv om nye teknologier og løsninger dukker opp, er det så langt begrensninger for holdbarheten, noe som for Laerdal er en nøkkelfaktor for bærekraft. Vi går mot mer bruk av slike løsninger, men må sørge for at produktets holdbarhet ikke kompromitteres. Forbedring av bærekraften til våre produkter med lang levetid ved å endre brukermodellene vil øke brukerproduktiviteten og redusere materialet som trengs for å levere løsningen.

Produktutvikling

Å designe for mer sirkulære og dematerialiserte brukermodeller er sentrale aspekter av produktutviklingsprosessen. Ved hjelp av Laerdal Future Fit-modellen fokuserer våre utviklingsteam på designløsninger som fører til et mer bærekraftig produkt. De finner alternative måter å redusere mengden plast som brukes og tar gode valg på plasttyper, inkludert gjenbruk der det er mulig, og sørger for at produktene er designet for å være enkle å betjene og oppgradere. Men bærekraft handler ikke bare om produktet; det handler også om å redusere mengden nødvendig emballasjemateriale og velge bærekraftig emballasje.

Vi har utviklet ZeroAim Sustainability Guide for å hjelpe oss med å gi relevant retning til designere og ingeniører. Hensikten er å bidra til å evaluere og sammenligne flere konsepter og designe mer bærekraftige produkter. Guiden hjelper oss også til å tenke på virkningen av våre beslutninger gjennom hele produktets levetid. Gjennom integrering av dette verktøyet er ikke bærekraft et tillegg, det er en kjerneutviklingsfunksjon.

Produksjon: intern og ekstern

I tilnærmingen mot en sirkulær løsning er produksjonsprosessen viktig. Vi har interne tiltak på plass, og vi har planlagt å oppnå driftseffektivitet gjennom eliminering av avfall, resirkulering, bruk av fornybar energi og forbedring av ressurs- og energieffektivitet. En stor del av produksjonen vår blir gjort av eksterne leverandører, og det er viktig å samarbeide om denne endringen.

Vi vil samarbeide med leverandørene våre for å utveksle kunnskap og lære av hverandre på en helse- og sikkerhetsfokusert måte. Vi har allerede begynt å bruke OECD sine retningslinjer for miljøpåvirkning som et rammeverk for å vurdere vår egen produksjon og forventer det samme fra leverandørene våre.

Logistikk

Å stenge løkken i vår forsyningskjede er avhengig av økt bruk av logistikk for å optimalisere våre sirkulære produkttjenester, både i våre tilbakesendingssystemer og i våre nye salgsmodeller.

I denne overgangen vil vi bruke transportverktøyet vårt for å optimalisere logistikken og bruke transport drevet av fornybar energi der det er mulig.

Salg og brukermodeller

En viktig del i overgangen mot mer sirkulære løsninger er endringene vi gjør i salgs- og brukermodellene. Vi går over fra lineære til sirkulære modeller gjennom å utvikle delte, digitale og tjenestebaserte løsninger. Disse løsningene vil ikke bare hjelpe oss med å redusere miljøpåvirkningen gjennom dematerialisering og produktiv bruk, de vil også gjøre det mulig for oss å forbedre våre mål om å bidra til å redde liv.

Vi vil kunne øke tilgangen til løsningene våre og lære opp flere mennesker ved å bruke mindre ressurser på å gjøre det.

I Laerdal har vi alltid hatt et stort fokus på holdbarhet og kvalitet, som er nøkkelen til å levere mer sirkulære løsninger. Holdbarheten til våre produkter vil bli forbedret med økt fokus på tjenester og vedlikehold på en mer bærekraftig måte.

Tjenester

Sirkulære løsninger krever effektive service- og vedlikeholdsprogrammer. Holdbarhet og kvalitet har alltid vært en sentral prioritet for Laerdal, og vi har allerede en god infrastruktur på plass gjennom våre utplasserte feltingeniører og våre veletablerte servicesentre tilgjengelig for alle markeder. I tillegg har vi digitalt vedlikehold og tjenester for tilknyttede løsninger. Vi optimaliserer kontinuerlig holdbarheten til løsningene våre gjennom å tilby lett tilgjengelige oppgraderingstjenester.

Vi vil fortsette å optimalisere våre service- og reparasjonsalternativer, og vi vil ha økt fokus på muligheter for montering / demontering som vil forbedre vår holdbarhetsmetode ytterligere. Våre digitale tjenester utvides og forbedres også når vi distribuerer nye plattformer og kunnskap gjennom anskaffelsen av B-Line Medical, den ledende leverandøren av løsninger for styring av videodebriefing og simuleringssentre (se senere).

Restavfall

Vi minimerer vårt interne avfall ved å fokusere på effektiv produksjon og ved å gjenvinne skrap og avfall. Vi reduserer også avfall knyttet til produktene våre ved å levere løsninger som er sirkulære, delte og dematerialiserte gjennom digitale plattformer og i økende grad bruker materialer som er mye resirkulerbare og oppfordrer brukerne til å resirkulere på slutten av produktets livssyklus.

Vi utvikler også tilbakekjøpsordninger og øker alternativene for montering og demontering. Det økte fokuset på tjenester, reparasjoner og holdbarhet vil også hjelpe oss med å redusere avfallet vårt.

Resirkulering

Bærekraft i våre løsninger fremmes først og fremst av holdbarhet og produktiv bruk. Vårt fokus er å først redusere, deretter gjenbruke og til slutt resirkulere når produktet ikke lenger tjener et formål. For oss er resirkulering spesielt viktig med engangsprodukter eller produkter med kort levetid. Vi er fast bestemt på å utvide bruken av resirkulert og resirkulerbart materiale i disse produktene og i våre produkter med lang levetid når teknologien utvikler seg og ikke påvirker løsningens holdbarhet. Vi vil resirkulere skrap og materiale etter forbruker internt eller ved å bruke lokale partnere. For tiden undersøker vi innsamlingssystemer som kan lukke denne sløyfen i forsyningskjeden vår.

pic-3.pngSkybaserte løsninger fra B-Line Medical

I 2019 kjøpte vi B-Line Medical, den ledende leverandøren av løsninger for styring av videodebriefing og simuleringssentre, som en del av vårt strategiske arbeid for å forbedre porteføljene våre gjennom bruk av muliggjørende teknologier. SimCapture, en viktig del av B-Lines portefølje, er fullstendig skybasert og lar oss raskere utvikle og eksternt implementere nye funksjoner og feilsøke og støtte kunder uten å måtte være på stedet - og dermed redusere behovet for å reise betydelig samtidig som vi øker responsen vår. Over tid vil den skybaserte løsningen også kreve mindre maskinvare som reduserer bruken av materialer og elektronikk.

Mer fra bærekraftsrapporten:

 Helping save lives

Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv og samtidig arbeide på en bærekraftig måte. 

 En visjon med handling 

Med bakgrunn i vår misjon og visjon har vi satt djerve bærekraftsmål mot 2030 og vi har tydelige årlige tiltak for å sikre at vi oppnår målene.

 Forbedringstiltak

Alle direkte og indirekte utslipp som genereres gjennom vår viksomhet måles på en grunndig og metodisk måte. 

 

 Karbonnøytral

Oppnå 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030. Innenfor våre fabrikk- og kontorlokaler, varetransport, reisevirksomhet og forsyningskjede. 

 Sosialt ansvar

Implementere NGP- og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede samt videreføre dette til våre leverandører.