Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

together_LD81503.jpg together_LD81503.jpg

Helping save lives

I mer enn 60 år har vår misjon vært Helping save lives. Vår rolle er å bidra. Bidra til å utvikle pedagogiske og terapeutiske løsninger og tjenester som igjen kan hjelpe med å trene og utstyre både helsepersonell og lekfolk til å redde liv.

Vi mener at samarbeid med partnere er den beste måten å oppnå vår misjon på.  Helt fra starten har vi arbeidet sammen med leger, sykepleiere, lærere, forskere og ledende bransjeorganisasjoner. Gjensidig respekt og felles verdier har vært grunnlaget for disse samarbeidene, men nøkkelen til lansiktig suksess har vært at våre mål har utfylt hverandre. 

Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv. Hver år. Innen 2030. Hvordan dette målet skal oppnås er beskrevet på https://one-million-lives.com/

Våre Guiding Stars er FNs bærekraftsmål, spesielt SDG3, god helse og velvære. Vårt fokus er at ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom, alvorlig ulykke eller pasientskade. 

Å drive virksomhet hvor vi ønsker å bidra til en bedre verden handler også å sette seg klare mål for 2030 om utslipp, materialbruk og samfunnsansvar. Vi er ikke kun forpliktet til å oppnå vårt mål om å redde en million flere liv, men vi skal også oppnå dette målet ved å gjøre det på en bærekraftig måte.


Tore Lærdal
Formann og CEO

TL.png

Mer fra bærekraftsrapporten:

 En visjon med handling 

Med bakgrunn i vår misjon og visjon har vi satt djerve bærekraftsmål mot 2030 og vi har tydelige årlige tiltak for å sikre at vi oppnår målene.

 Forbedringstiltak

Alle direkte og indirekte utslipp som genereres gjennom vår viksomhet måles på en grunndig og metodisk måte. 

 

 Karbonnøytral

Oppnå 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030. Innenfor våre fabrikk- og kontorlokaler, varetransport, reisevirksomhet og forsyningskjede. 

 Sirkulære løsninger

Redusere, Gjenbruke, Gjenvinne
Utvikle bærekraftige produkter, løsninger og salgsmodeller. Vi har som mål å bruke sirkulære materialer gjenom hele verdikjeden. 

 Sosialt ansvar

Implementere NGP- og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede samt videreføre dette til våre leverandører.