Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_BRO2270-r.jpg _BRO2270-r.jpg

Forbedringstiltak

2030-mål: Alle direkte og indirekte utslipp generert som et resultat av vår økonomiske aktivitet på tvers av de tre utslippsområdene måles på en metodisk måte med bevis.

Gjeldende satsingsområde/tema
  • Ankermetodikk for estimering av utslipp i organisasjonen.
  • Utvikle rammer for prioritering av områder for utslippsreduksjonsinitiativer.
Ambisjon til handling 2021:
  • Innlemme rammer for prioritering av områder for utslippsreduksjonsinitiativer.

Vi er et selskap med sterk vekt på reell innvirkning med “forbedringstiltak”. Når vi satte mål for 2030, har det vært viktig for oss å forsikre oss om at vi forstår realitetene i egen virksomhet og i verdikjeden, slik at vi kan fokusere på de riktige områdene. Det er brukt mye tid på å definere et best mulig verktøy for å overvåke utviklingen i årene som kommer.

Siden 2010 har vi rapportert om Område 1 og 2 utslipp pluss våre Område 3 utslipp knyttet til logistikk og reiser (se ramme). Vår rapportering har vært basert på en forenklet versjon av prinsippene skissert i Greenhouse Gas Protocol www.ghgprotocol.org. I 2019 startet vi et prosjekt sammen med eksterne konsulenter, Klimakost / Asplan Viak og Material Economics, for å vurdere utslipp i rapportering av område 1, 2 og 3. https://laerdal.com/globalassets/images--blocks/themed-images--blocks/sustainability/klimakost-report-on-laerdal-june-2020.pdf

Evaluering av alle tre områdene gir de totale CO2-utslippene (CO2e) som er relevante for selskapets ansvar. Dette representerer et stort skifte og stammer fra en økende erkjennelse av at en stor del av CO2e-utslippene har sin opprinnelse i verdikjeden, men er uansett påvirket av våre beslutninger. Hvis vi vil endre disse beslutningene, må vi vite hvilken innvirkning de har.

Vi har i screeningprosessen lært om alternative rapporteringsmetoder som gjør det mulig for oss å estimere våre totale CO2e-utslipp. Dette representerer et stort skifte og stammer fra en økende erkjennelse av at en stor del av CO2e-utslippene har sin opprinnelse i verdikjeden, men påvirkes likevel av våre beslutninger. Fremover vil vi bruke 2019 som grunnlinje det første året vi implementerte den nye metoden.

Tilnærming 1: Input-output analyse basert på finansiell rapportering (Klimakost / Asplan Viak)

Input-output analyse er en metode for å studere samspillet mellom sektorer i økonomien. Denne metoden er utvidet med miljøinformasjon for å estimere direkte og indirekte utslipp fra økonomisk aktivitet. Ved å beregne og spore den sammenkoblede etterspørselen mellom sektorer i økonomien er det mulig å estimere utslippene fra forbruket i hvilken som helst sektor.

For vår analyse ble økonomiske data behandlet gjennom multiregional input-output (MRIO)-modellen EXIOBASE 3 https://www.exiobase.eu/index.php/about-exiobase for å estimere de totale utslippene for selskapet.

Fordeler

  • Gir forståelse for totale utslipp fra virksomheten vår.
  • Mulig metode for videre overvåking av utslipp.

Ulemper

  • Gir en god oversikt over totale utslipp, men gir ikke detaljer om hvert materiale.
  • Priser og valutasvingninger kan påvirke detaljer og elementer i resultatene.

Tilnærming 2: Vurdering av innebygd karbon i produkter (Material Economics)

Vurderingen av innebygd CO2ev er en top-down vurdering av materialene i ferdige produkter basert på salgsvolum og estimering av sammensetningen av hvert produkt.

Analysen er basert på den estimerte materialesammensetningen for 70 % av våre salgsvolum (etter vekt) og inkluderer de fire hovedmaterialetyper (plast, elektronikk, stål og papir/papp). Utslippsfaktorene vurderer de innebygde utslippene fra utvalgte materialer, dvs. utslippene fra utvinning og produksjon av råvarene. Utslippsfaktorer er basert på gjennomsnittlige europeiske verdier, f.eks. for plast generelt.

Fordeler

  • Gjør det mulig å kvantifisere spaker for å redusere materialets CO2e-fotavtrykk for å gi en høy forståelse av hvordan man kan kutte utslipp fra materialer.

Ulemper

  • Basert på europeiske data, selv om vi er et globalt selskap.

Vi mener det er en fordel ved å kombinere de to metodene og deretter kryssjekke resultatene med våre eksterne partnere.

For mange utslippskategorier er løsningene for å redusere utslipp ofte relativt greie - f.eks. skifte til fornybar elektrisitet på produksjonsanlegg. I denne forbindelse gir en estimering av det totale CO2-fotavtrykket basert på input-output analyse nok informasjon til å ta informerte beslutninger. Ved å bruke denne typen metoder er det også mulig å overvåke og sammenligne utslipp fra år til år.

For utslipp fra et selskaps materialer er vurderingen vanligvis mye mer kompleks: CO2-fotavtrykket avhenger av materialets sammensetning av produktene og andelen resirkulert mot jomfruelig materiale. Muligheten for å redusere utslipp er vanligvis også større, alt fra sirkulerende produkter i større grad, resirkulering av materialer internt og eksternt, og overgang til fornybar energi i forsyningskjeden.

Mer fra bærekraftsrapporten:

 Helping save lives

Vår målsetting er å bidra til å redde en million flere liv og samtidig arbeide på en bærekraftig måte. 

 En visjon med handling 

Med bakgrunn i vår misjon og visjon har vi satt djerve bærekraftsmål mot 2030 og vi har tydelige årlige tiltak for å sikre at vi oppnår målene.

 Karbonnøytral

Oppnå 70 % reduksjon i karbonutslipp innen 2030. Innenfor våre fabrikk- og kontorlokaler, varetransport, reisevirksomhet og forsyningskjede. 

 Sirkulære løsninger

Redusere, Gjenbruke, Gjenvinne
Utvikle bærekraftige produkter, løsninger og salgsmodeller. Vi har som mål å bruke sirkulære materialer gjenom hele verdikjeden. 

 Sosialt ansvar

Implementere NGP- og OECD retningslinjer gjennom hele vår forsyningskjede samt videreføre dette til våre leverandører.