Przejdź do treści

Session Viewer

Session Viewer is a standalone application for recording, viewing, and editing exported SimView debriefing files, LLEAP event logs, SimPad PLUS log files, and BLS result files.

Dzięki Session Viewer można:

 • Rejestrować 1 strumień danych wideo z kamery internetowej w jakości HD, dźwięk, parametry życiowe z monitora pacjenta oraz plik dziennika scenariusza, które będą wyświetlane w jednym skompilowanym pliku, aby ułatwić sprawdzanie
 • Wyświetlać szczegółowe wyniki BLS z Resusci Anne, Resusci Baby QCPR i dowolnego manekina z rodziny SimMan 3G za pomocą LLEAP, aby pomóc udoskonalić jakość RKO
 • Zapisywać podsumowania na lokalnym komputerze, pamięci do przechowywania lub lokalizacji sieciowej oraz eksportować je do przeglądania w trybie zdalnym
 • Importować pliki do SimView Server, aby umożliwić odtwarzanie po sieci w sali szkoleniowej lub miejscu podsumowania

Z licencją do Session Viewer można także nagrywać czynności podczas nagrywania standardowego pacjenta lub scenariuszy dla manekinów firmy Laerdal sterowanych za pomocą wcześniejszych aplikacji instruktora. Po wyposażeniu komputera w kamerę USB oraz mikrofon można rejestrować dźwięk i obraz, aby ułatwić podsumowanie scenariusza z uczestnikami szkolenia po sesji treningowej.

Pobierz Session Viewer

Instrukcje dotyczące aktualizacji:

Jeśli na danym komputerze zainstalowana jest aplikacja LLEAP Instructor lub aplikacja do parametrów życiowych pacjenta, a komputer jest podłączony do internetu, Session Viewer można zaktualizować wraz z LLEAP i innym oprogramowaniem przez ikonę aktualizacji na ekranie głównym oprogramowania LLEAP Simulation.

Informacje o wersji:

 • Różne poprawki.

Aby przeprowadzić ręczną instalację lub aktualizację:

 1. należy pobrać instalator i przejść do komputera, na którym zainstalowany jest Session Viewer.
 2. Jeśli Session Viewer jest uruchomiony, należy go wyłączyć.
 3. Znaleźć instalator i kliknąć go dwukrotnie, aby uruchomić plik.
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami, gdyż instalator przeprowadzi użytkownika przez konieczne etapy instalacji.
 5. Po zakończeniu pracy instalatora użytkownik zostanie poinstruowany, aby ponownie uruchomić system – należy to uczynić.
 6. Session Viewer będzie gotowy do użycia po zakończeniu pracy instalatora.

Licencja i wyposażenia z aktualnej konfiguracji zostaną przeniesione do nowej wersji podczas aktualizacji.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.