Przejdź do treści

SkillGuide

SkillGuide do manekinów QCPR rozszerza możliwość pomiaru, śledzenia i doskonalenia umiejętności w zakresie RKO. To małe, przenośne i lekkie urządzenie jest kompatybilne z Resusci Anne z QCPR, Resusci Baby z QCPR oraz Little Anne QCPR.

Informacje ogólne

Zalety

Daje instruktorom BLS przystępną cenowo możliwość zapewnienia uczestnikom szkolenia informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym oraz obiektywnego sprawdzenia jakości wykonywanej RKO dzięki sumarycznej informacji zwrotnej podawanej przez urządzenie.

Funkcje

Trzy tryby obsługi: Feedback (informacja zwrotna), Blind (ślepy) oraz Debriefing (podsumowanie)

Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym:

 • głębokość uciśnięć klatki piersiowej,
 • częstotliwość uciśnięć,
 • niepełne zwolnienie nacisku,
 • nieprawidłowe ułożenie dłoni (niedostępne w przypadku manekina Little Anne QCPR),
 • objętość wentylacji,
 • licznik uciśnięć i wentylacji.

Sumaryczna informacja zwrotna:

 • wynik w zakresie uciśnięć klatki piersiowej xx%,
 • wynik w zakresie wentylacji xx%,
 • najpoważniejsze błędy związane z wentylacją i uciskaniem klatki piersiowej,
 • czas trwania RKO mm:ss,
 • frakcja przepływu xx%.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Witaj ponownie

Sesja wygasła w czasie bezczynności. Czy chcesz kontynuować z zalogowaniem?

Kontynuuj Wyloguj się