Przejdź do treści

Trenażer do konikotomii i konikopunkcji

Symulacja realistycznej konikotomii igłowej i chirurgicznej

Informacje ogólne

Na tym fantomie z wymienną sztywną i miękką tchawicą można ćwiczyć umiejętności w zakresie konikotomii igłowej i chirurgicznej.

  • Anatomicznie dokładne punkty orientacyjne do trenowania miejsca zabiegu
  • Wymienne tchawice pozwalają na realistyczną symulację zabiegów konikotomii igłowej i chirurgicznej
    • Sztywna tchawica z symulowanym płucem
    • Miękka tchawica z symulowanym płucem
  • Wymienna skóra szyi pozwala na wielokrotne ćwiczenie
  • Montaż na podstawie
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.