Gå vidare till
Öppna vägledning

Cricoid Stick Trainer

Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi