Gå vidare till
Öppna vägledning

SimPad PLUS med SkillReporter

Mät, följ och förbättra HLR-utbildningen.

SimPad PLUS med SkillReporter ger trådlös kontroll över upp till 6 dockor på samma gång. En instruktör kan omedelbart identifiera och hjälpa en elev som har behov av att förbättra sin teknik i HLR.

SimPad PLUS med SkillReporter förenklar feedback i realtid, registrerar data och räknar ut övergripande prestationer för noggrann övning och färdighetskontroll av HLR-utförande.

En specialkonstruerad enhet som är enkel att använda

Denna robusta handburna enhet är enkel att koppla in och använda, se videorna till höger.

SkillReporter är konstruerad för att passa till SimPad PLUS, som utvecklats av Laerdal speciellt för simulering och HLR-träning.

SimPad PLUS med SkillReporter kopplas till Resusci Anne QCPR, Resusci Junior QCPR och Resusci Baby QCPR.

Båda produkterna kan kopplas via USB-kabel och Resusci Anne kan också kopplas trådlöst. En router kan användas för att säkerställa trådlös uppkoppling när flera dockor används.

Realtids-feedback som är lätt att förstå

SimPad PLUS med SkillReporter-programmet ger omfattande, lättförståelig feedback för förbättrad QCPR-utbildning. Under utbildningen kan operatören övervaka följande uppgifter för upp till 6 dockor samtidigt:

  • Kompressionshastighet och -djup
  • Korrekt frisättning för varje kompression
  • Korrekt handposition
  • Frekvens och längd för störningar
  • Ungefärlig ventileringsvolym
  • Automatisk och manuell notering av nyckelhändelser under HLR-simuleringen

Vid behov kan utbildningen köras i Bedömningsläge, så att ingen feedback ges live, utan data registreras för bedömningssamtalet.

Användarvänlig och skräddarsydd bedömning som visar på områden som kan förbättras

SimPad PLUS med SkillReporter räknar ut ett övergripande poängtal för utförandet, och summerar områden som kan förbättras, utifrån de data som samlas in under övningarna.

Detaljerade uppgifter kan lätt fås från sammanfattningen av utförandet, så att exakt feedback kan ges inom de områden som bör förbättras. Denna flexibilitet gör det möjligt för utbildarna att ge skräddarsydd feedback till varje elev, som på så sätt kan lära sig och förbättra HLR-utförandet.

Data och rapporter kan lätt överföras till en dator för enkel visning, utskrift och backup-lagring med gratis-programvaran Session Viewer som finns i nedladdningsavdelningen.

Full kontroll över utbildningssessionen

Utöver alla feedbacks- och utvärderingsfunktioner, låter SimPad PLUS med SkillReporter instruktörerna att:

  • Hantera hjärtrytmerna för defibrillatoranvändning live.
  • Kontrollera AED Trainer 2 och AED Trainer 3 på avstånd (via Laerdal Link-systemet)
  • Justera gränser och trösklar för kompressioner och ventilatorer (förinställningar enligt riktlinjerna för European Resuscitation Council (ERC) / American Heart Association (AHA) inkluderade)