Gå vidare till

Resusci Baby QCPR

Högprestationsträning för återupplivning av spädbarn

Hjärtstillestånd hos spädbarn är sällsynt, men det är precis därför vårdgivare behöver få öva på det. Resusci Baby QCPR gör det möjligt att tillskansa sig de färdigheter och den säkerhet som behövs för att kunna agera snabbt under den mycket stressande upplevelse som första hjälpen är.

Gå till avsnitt

Resusci Baby QCPR
+ SkillReporter app

A powerful
combination

Med realistiskt bröstkorgsmotstånd, handplaceringssensor och den nya SkillReporter-appen erbjuder Resusci Baby QCPR en ny nivå av precisionsträning i behandling av spädbarn med hjärtstillestånd.

Appen SkillReporter hjälper sjukvårdspersonal att träna till perfektion genom objektiv återkoppling och exakt mätning av alla vitala HLR-parametrar.

SkillReporter app

Träna varsomhelst. Närsomhelst.

Få omedelbar åtkomst till kvalitativ HLR-återkoppling och avrapportering med den kostnadsfria appen SkillReporter - en perfekt matchning för Resusci QCPR-dockorna.

SimPad PLUS med SkillReporter

Gör mer med SimPad PLUS

ResusciBaby_SimPad.png

CPR for Teams Mode
Detta läge stödjer protokoll som ligger utanför standard, t.ex. kontinuerliga kompressioner. Det gör det möjligt för instruktörer att under en och samma session ge separat återkoppling vad gäller färdigheterna i HLR och lagarbete.

Träna med AED och defibrillator
Använd SimPad PLUS och ShockLink för att i realtid ansluta en defibrillator till träningsmiljön. ShockLink absorberar stöten på ett säkert sätt, medan SimPad PLUS kontrollerar rytmen och visar stöten på HLR-tidslinjen.

Händelseregistrering och anpassade händelser
Markera viktiga uppgifter som avklarade med hjälp av förinlagda checklistor, eller skapa anpassade händelser skräddarsydda för just din läroplan. Åtgärder som "kontrollera andning", "kontrollera puls” och ”defib anlänt” kommer att markeras på HLR-tidslinjen och lagras i HLR-sessionsdatan.

Återkopplingsenheter

Objektiv återkoppling för bättre lärande

Relaterade produkter

Resusci Baby QCPR tillhör samma produktfamilj som Resusci Anne QCPR och Resusci Junior QCPR. Alla tre använder samma trådlösa teknologi och fungerar med samma återkopplingsenheter.
Lär du dig använda en Resusci QCPR-docka har du lärt dig använda dem alla!

Resusci Anne QCPR är en flexibel träningsdocka som hjälper dig att höja HLR-träningen till en ny nivå. Du tränar... Resusci Anne QCPR är en flexibel träningsdocka som hjälper dig att höja HLR-träningen till en ny nivå. Du tränar enligt samma procedur och med samma utrustning som du gör i ett skarpt läge, vilket gör att både de individuella färdigheter...
Förbättra individuella färdigheter för att höja arbetslagets prestation och öka motivationen. Förbered er så... Förbättra individuella färdigheter för att höja arbetslagets prestation och öka motivationen. Förbered er så realistiskt som möjligt för att rädda ett barns liv.
Little Baby QCPR är en realistisk och prisvärd första hjälpen-docka (BLS-docka) inom pediatrik med objektiv... Little Baby QCPR är en realistisk och prisvärd första hjälpen-docka (BLS-docka) inom pediatrik med objektiv återkoppling. Den förbättrar utbildningskvaliteten, elevernas engagemang och effektiviteten i klassrummet.
Laerdal ALS Baby kan användas för scenarioträning, men också för exceptionellt realistisk individuell träning i... Laerdal ALS Baby kan användas för scenarioträning, men också för exceptionellt realistisk individuell träning i avancerad återupplivning, inklusive luftvägsbehandling, professionell HLR, kärlåtkomst och EKGövervakning med 4 avledningar....

Översikt