Przejdź do treści

Resusci Baby QCPR

Pomiary umożliwiają poprawę

Manekin Resusci Baby QCPR oraz technologia informacji zwrotnej pozwalają osobom świadczącym usługi zdrowotne zyskać kompetencje w zakresie wykonywania wysokiej jakości RKO u niemowląt zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

Bardziej skuteczne szkolenie z zakresu RKO

Technologia QCPR pozwala zarówno instruktorom, jak i uczestnikom szkoleń skuteczniej obserwować i sprawdzać jakość RKO, co zwiększa skuteczność i wartość czasu poświęconego na szkolenie.
 
Umożliwia to:
 • skuteczniejszy trening dla osób indywidualnych i zespołów;
 • trenowanie w dowolnym otoczeniu;
 • ocenianie jakości pracy kilku osób w czasie rzeczywistym;
 • podsumowanie pracy grupy, z naciskiem na jakość pracy poszczególnych osób.

Trening w zakresie wysokiej jakości RKO u niemowląt

Manekin Resusci Baby QCPR zapewnia szczegółowe i sumaryczne informacje w czasie rzeczywistym, gdy jest stosowany z urządzeniami do przekazywania informacji zwrotnej. Szczegółowe informacje zwrotne i podsumowanie pozwalają uczestnikom szkolenia uczyć się i doskonalić jakość RKO skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Dzięki realistycznej budowie anatomicznej symulatora uczestnik szkolenia poprawnie odchyla głowę manekina i unosi jego podbródek oraz poznaje odczucia towarzyszące prawidłowemu oporowi i unoszeniu się klatki piersiowej. Czujnik wskazuje prawidłowe ułożenie dłoni.

System wentylacji zapewnia realistyczne unoszenie klatki piersiowej przy wentylacji workiem lub metodą usta-usta, a także mierzy objętość i częstotliwość, aby pomóc trenować prawidłową technikę wentylacji.

Resusci Baby QCPR jest w pełni zgodny z wytycznymi.

Zgodne urządzenia do informacji zwrotnej

SimPad PLUS SkillReporter umożliwia uzyskanie informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym, rejestruje dane i oblicza ogólną jakość wykonywanej RKO, co sprawia, że szkolenie i podsumowanie dotyczące jakości RKO są bardzo dokładne i rzetelne. Można go używać do bezprzewodowego sterowania nawet 6 manekinami QCPR jednocześnie, więc instruktor może natychmiast zauważyć osoby mające problemy z wykonywaniem RKO i odpowiednio je poinstruować.

SimPad PLUS SkillReporter

Nowy SkillGuide do manekinów QCPR rozszerza możliwość pomiaru, śledzenia i doskonalenia umiejętności w zakresie RKO. To małe, przenośne i lekkie urządzenie jest kompatybilne z Resusci Anne z QCPR oraz z Resusci Baby z QCPR.

SkillGuide

Resusci Baby QCPR podnosi poprzeczkę wysokiej jakości szkolenia RKO niemowląt. Dzięki urządzeniu do informacji zwrotnej uczestnicy szkolenia otrzymują jasną ocenę jakości swojej pracy, możliwość sprawdzania i poprawiania treningu.

Specyfikacja

Funkcje dróg oddechowych

 • Zablokowanie dróg oddechowych (odchylenie głowy/uniesienie podbródka, wyluksowanie żuchwy)
 • Realistyczne unoszenie się i opadanie klatki piersiowej

Podsumowanie

 • Podsumowanie na podstawie zarejestrowanych zdarzeń
 • Szybki wgląd w jakość RKO

Ciśnienie krwi / tętno

 • Tętno na tętnicy ramiennej (miejsce wyczuwania pulsu)

RKO

 • Oddychanie usta-usta
 • Oddychanie z osłoną twarzy
 • Oddychanie z maseczką
 • Wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego

Informacja zwrotna QCPR

Poniższe funkcje są dostępne, gdy manekin stosowany jest z urządzeniami do informacji zwrotnej SimPad PLUS SkillReporter lub SkillGuide:

 • Pomiar wentylacji i informacja zwrotna na jej temat
 • Uciśnięcia klatki piersiowej
 • Pomiar ucisków i informacja zwrotna na ich temat
 • Szczegółowa ocena RKO (niedostępna w przypadku SkillGuide)
 • Licznik uciśnięć (niedostępny w przypadku SkillGuide)
 • Informacje zwrotne na temat pełnego zwolnienia ucisku
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.