Verklighetstrogna reproduktioner av arm med flera vensystem för perifer intravenös behandling.

  • Venpunktion kan göras i armvecket eller på handryggen
  • Rotation vid deltamuskeln för enklare åtkomst (gäller ej barn)
  • De vener som kan nås är vena mediana, vena basilica och vena cephalica
  • Palpabla vener för val av plats och förberedelse
  • Vener som går att infundera för perifer behandling med IV-bolus eller genom att trycka in injektionen
  • Utbytbar hud och utbytbart vensystem garanterar lång livslängd