Ta din träning ett steg längre med ultraljud

Att skaffa kunskapen och färdigheterna att utföra ultraljud kan förbättra kvaliteten på behandlingen och patientsäkerheten.

Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning ger en lättanvänd och väldigt realistisk ultraljudsträning och ett verktyg för kunskapsutvärdering.

Teknologin från SonoSim® har integrerats i Laerdals simulatorbröst och bukhudar, vilket gör det lätt att utföra ultraljudssimulation när som helst. När ultraljud inte indikeras förblir teknologin osedd för den som lär sig.

     

     

En viktig del av simulatorträning

Först tillgänglig med SimMan 3G och SimMom, kommer Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning ger möjlighet till simulatorträning för att nå en helt ny nivå av relevans och realism.

Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning låter dig utvärdera hur väl praktikanter kan identifiera normal anatomi och fysiologi, viktiga anatomiska riktmärken, bildartefakter och patalogier samt hur denna information tillämpas för medicinskt beslutfattande.

Användandet av ultraljud fortsätter att öka, även bland vårdgivare före sjukhus, sjuksköterskor och alla sorters specialläkare. Dessa träningsbehov kan mötas genom den forsatta utvecklingen av Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning och tillhörande innehållspaket.

   

     

Skräddarsydda scenarion och fall för din simulator

Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning för SimMan 3G är tillgänglig med ett Traumabehandlingspaket som innehåller "extended-focused assessment" med sonografi för traumabehandling (eFAST), Intensivvårdspaket som innehåller snabbt ultraljud för intensivvård (RUSH) och ett hjärtåterupplivningspaket som innehåller fall och scenarion av "extended-focused assessed transthoracic echo" (e-FATE).

Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning för SimMom är tillgänglig med obstetriska träningsfall och scenarion som spänner över både tidiga och sena stadier av graviditeter. För ökad realism finns ytterligare skinn för att ge SimMom en gravid och platt mage.

Varje träningsfall för Laerdal-SonoSim Ultraljudslösning är fullt integrerat med skräddarsydda scenarion från ledande läroplan-partner tillgängliga i SimStore, kompetensbedömning och testning.

Verkliga ultraljudsfall kan också användas för att utveckla egna simulation-scenarion skräddarsydda för dina träningsbehov.

    

    

    

Samarbete med ledande partner

Genom vårt partnerskap med SonoSim, en global ledare i ultraljudsträning, utökar Leardal sin förmåga att förbättra patientsäkerheten och hjälper att rädda fler liv. Våra lösningar är enkla att använda, billiga och designade för maximalt träningsresultat.