Utveckla kompetenser och var förberedd inför akutfall i verkliga livet

SimMan ALS kan tillgodose de unika utbildningsbehoven för akutsjukvårdare, från ambulanssjukvårdens bedömning och hantering på plats till observationsvård på sjukhus.

SimMan ALS har utformats för att förbättra färdigheter i:

  • Luftvägshantering
  • Bedömning av andning
  • Palpation och auskultation
  • Vätsketillförsel
  • EKG-tolkning
  • Defibrillering
  • Ultraljudsbedömning och diagnos

SimMan ALS kan användas för fullständig träning i kursen för avancerad hjärt-lungräddning hos American Heart Association (AHA) och Europeiska Resuscitation Council (ERC), liksom även för många olika färdigheter från grundläggande bedömning till intensivvård.

    

Förenklar simulering på plats

Realistisk simulering på plats har visat sig ha positiv inverkan på elevernas reaktioner, förändringar av attityden till säkerhet, organisatoriska resultat och lagarbete.

SimMan ALS har en mobil, hållbar och självständig design, vilket gör det möjligt för träningen att äga rum i kliniskt verklighetstrogna miljöer. När den används tillsammans med SimPad PLUS eller en LLEAP-dator, kan SimMan ALS användas trådlöst för simulering "på rörlig fot".

    

     

Utvidga träningsmöjligheter enligt dina träningsbehov

Genom att kombinera SimMan ALS med valfria kompletterande produkter kan simuleringen göras mer kliniskt relevant för en mängd olika vårdgrenar. SimMan ALS låter dig även vid behov integrera den senaste tekniken i dina träningsprogram.

Förberedd för träning i ultraljudsdiagnostik

SonoSim®-teknologi har integrerats i huden på bröst/mage hos SimMan ALS. Detta gör det enkelt att inkludera ultraljudsdiagnostik med riktiga ultraljudsfall med patologiska resultat i fullskalesimuleringar.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution kan endast användas med LLEAP-dator. Ett kompletterande inköp krävs för SonoSim-systemet samt patientfall och -scenarier.

Lär dig mer om vår Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution >

Förberedd för förbättrad defibrilleringsträning

Genom att ansluta ShockLink till SimMan ALS är det möjligt att använda en skarp defibrillator med träningselektroder. Träningsmoment såsom den tid det tar att utföra HLR, placera elektroderna korrekt och skicka en stöt med minimala avbrott sparas automatiskt i dataloggen i SimPad PLUS eller LLEAP för bedömning och rapportering.

Ett kompletterande inköp av en ShockLink krävs.

Lär dig mer om ShockLink och kompatibla defibrillatorer >

Simulerad patientmonitorering

Grafiska monitoreringsmöjligheter förbättrar klinisk realism och sätter det kritiska tänkandet på prov.

Monitoreringsparametrarna i SimPad PLUS är begränsade till hjärtfrekvens, syremättnad, blodtryck,
andningsfrekvens, temperatur, EKG och CO2. LLEAP patientmonitorering via dator erbjuder ytterligare parametrar och dessutom kapacitet för multimedia, labb och röntgenbilder.

Lär dig mer om dina alternativ för patientmonitorering >

     

Alternativ för användning och rapportering

Använd med SimPad PLUS

SimPad PLUS ger instruktörerna ett intuitivt gränssnitt för att enkelt kontrollera och leverera en mycket effektiv simuleringsbaserad träning när och där du behöver det.

För användning i denna konfiguration krävs SimPad PLUS med programvarulicensen LLEAP för SimPad. SimMan ALS är inte kompatibel med den klassiska SimPad remote.

Lär dig mer om SimPad PLUS >

Använd med en LLEAP Instructor PC

Använd SimMan ALS, såväl som alla andra datorstyrda simulatorer från Laerdal, med LLEAP-programvara. LLEAP gör det enkelt att köra simuleringsövningar och gör hanteringen och utvecklingen av scenarier effektivare.

LLEAP Instructor PC kommer att kommunicera med den inbyggda SimPad PLUS Link Box, vilket gör det möjligt för simulatorn att svara på kliniska interventioner, instruktörens kontroll eller förprogrammerade scenarier.

Programvarulicensen för LLEAP krävs för att använda LLEAP med datorstyrda simulatorer.

Lär dig mer om alternativ för LLEAP och datorer >

Integrerad avrapportering

Spela in, dela och rapportera träningssessioner med hjälp av synkroniserad audio, video och simuleringsinformation från ett av Laerdals rapporteringsalternativ:

 • SimView - en integrerad rapporteringslösning som ger dig möjlighet att studera simuleringar på närmare håll.
 • SimView Mobile - det perfekta valet för att använda SimView och SimMan ALS på plats.
 • Session Viewer - gör det nu möjligt att spela in från 1 HD USB-webbkamera synkroniserad med dataloggen.
 

     

Laerdal Services stöder dig hela vägen

Laerdal serviceportfölj erbjuder omfattande utbildningstjänster för att stödja dina implementeringsmål och omfattande tekniskt utbud för att uppfylla dina servicebehov för simulatorn.

Från simulatorinstallation till att hjälpa dig förverkliga dina inlärningsmål finns Laerdal Services tillgängligt för att hjälpa dig göra ditt simuleringsbaserade träningsprogram framgångsrikt.

Information om träningstjänster och tekniska erbjudanden finns i flikarna "Utbildning" och "Service" till vänster på sidan.

    

Skapa en miljö för framgång

SimCenter har verktyg och tjänster för alla, från nybörjare på simulering till sofistikerade utvecklare, för att hjälpa användarna att nå sin fulla potential. Besök laerdal.com/SimCenter för att lära dig hur du optimerar din simuleringsträning med hjälp av SimCenter och SimMan ALS.

Tillgång till validerat, standardiserat innehåll från branschens experter
Läs mer >

En serie online-verktyg som gör det möjligt att fullständigt optimera användningen av hela ditt simuleringscenter
Läs mer >

En integrerad rapporteringslösning som ger dig möjlighet att studera simuleringar på närmare håll.
Läs mer >