Realistisk anatomi och klinisk funktionalitet för spädbarnsvård

Hantering av luftvägar

Tränar alla aspekter av hantering av luftvägarna hos spädbarn, inklusive ventilering med positivt tryck, LMA-införande och ET-tuber. Anatomin kan drastiskt förändras för att visa tillstånd som tungödem, svalgsvullnad och laryngospasm.

Andning

SimBaby kan simulera spontana andningsmönster med variationer av djup och hastighet och komplikationer som indragningar och seesaw-andning. Kritiska tillstånd som kan simuleras och hanteras genom nål och införande av brösttub. Vid hypoxitillstånd får SimBaby cyanos i området kring munnen.

Cirkulation

Blodtrycket kan justeras och mätas manuellt genom auskultation av Korotkoff-ljud. Pulsar kan tas vid radial-, brakial- och femoralpulspunkter.

Defibrillering

SimBaby tillåter live-defibrillering, pacing och synkroniserad defibrillering.

Vaskuläraccess

SimBaby har en IV-arm och bilaterala IO/IV-ben, som kan anslutas till reservoarer som ger möjlighet till volyminfusioner och blodprovstagning.

Anatomi

Med verklighetstrogna drag som en fontanell som kan justeras till normal eller buktande och bålrörelser som simulerar ett anfall lär SimBaby vårdpersonal att känna igen och hantera pediatriska nödsituationer.

Öva med pediatriska scenarier utvecklade av branschledande företag

Ett brett utbud av övningsscenarier kan utvecklas och köpas via SimCenter.

Många scenarier är utformade direkt enligt standarder som Advanced Life Support (PALS) och American Heart Associations riktlinjer från 2010 och innehåller stödmaterial för simulering som:

  • En fallstudie
  • Upprättande och förberedande av checklistor
  • Lärmål
  • En patienthistorik
  • En avrapporterings-guide.

Du hittar ett stort utbud av scenarier som har utvecklats särskilt för SimBaby på www.mysimcenter.com.

    

Enkel operation med LLEAP

SimBaby använder LLEAP-mjukvara som är lätt att använda och låter användarna skapa egna scenarier eller använda validerat SimStore-innehåll.

LLEAP-mjukvaran kommunicerar direkt med dockan och skapar automatiskt en realtidslogg. Den är synkroniserad med patientmonitorn och i-rummet-videon för att optimera simuleringen och hjälpa till vid avrapporteringen.

En touchscreen-patientmonitor ger 12-elektrods-EKG, SpO2, hemodynamiskt tryck, hjärtminutvolym och flera andra parametrar. Ställ in vågformsparametrar, larmfunktioner och skärm-layouter. Röntgen, labbresultat och videor kan också visas i patientmonitorn.