Realistisk träning är nyckeln för att bli duktig på luftvägsbehandling. Laerdal Airway Management Trainers realistiska övre torso och huvud simulerar verkliga komplikationer vid träning av intubations-, ventilations- och aspirationstekniker.


Realistiska anatomiska funktioner gör det möjligt att träna Sellick-manöver och laryngospasm

  • Förbättrade luftvägar gör det möjligt att sätta in LMA och Combitube
  • Praktisk träning i att öppna en obstruerad luftväg och att aspirera bort flytande främmande partiklar
  • Gör det möjligt att visuellt kontrollera lungornas expansion och auskultera andningsljuden.
  • Simulerar maginblåsning och kräkning
  • Modell för luftvägsdemonstration medföljer varje modell
  • Kan användas tillsammans med Trachlight-produkter