Gå vidare till

SimPad PLUS

Simulation & Training

SimPad PLUS is an operating device used to control Laerdal manikins and simulators and can be used with task trainers and standardised patients. It allows instructors, new or experienced, to deliver highly-effective simulation-based training. 

Gå till avsnittet

Undervisningen blir effektivare med lättanvända simulationsredskap

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt, sin mobila design, sina lättanvända scenarier och en integrerad datalogg, kan SimPad PLUS hjälpa dig att nå dina undervisningsmål på ett enklare sätt.

Använd SimPad PLUS till:

Realistisk klinisk upplevelse

Förbättra den kliniska realismen och utmana kritiskt tveksamma färdigheter med dynamisk övervakning och patientinteraktion.

Pekskärmen Laerdal Patient Monitor finns som tillval och ger noggrann klinisk feedback och simulerar fysiologiska parametrar, inklusive HR, EKG, SpO2, BP, RR, Temperatur, etCO2 och 12 led.

Det medföljande headsetet och mikrofonen möjliggör effektiv dubbelriktad kommunikation med patienten, vilket i sin tur ökar realismen i simuleringen ytterligare.

Huvudfunktioner hos SimPad PLUS

 • Mobilitet
 • Snabb uppstart
 • Intuitivt gränssnitt, samt pekskärm
 • Kontroll över patientens vitala och fysiologiska parametrar 
 • Optimal sammanställning av data för effektiv utvärdering och debriefing 

Arbeta på ett sätt som passar dig

Två operativa lägen innebär att SimPad PLUS har två unika sätt att kontrollera simulationer. Instruktörerna kan själva justera parametrarna för kontroll i realtid eller använda det förprogrammerade innehållet för att underlätta arbetet och erhålla en högre standardiseringsgrad.

Manuellt läge

Kör manuellt för total kontroll av parametrarna eller utnyttja olika teman för en mer konstant simulation. Med olika teman tillhandahålls ett snabbt och enkelt sätt att ändra patientens tillstånd genom ett enda tryck.

Automatiskt läge

Utnyttja förprogrammerade scenarier för ett enkelt och effektivt sätt att köra en simulation. De loggade händelserna, liksom händelser som spårats av patientsimulatorn, kan automatiskt driva scenariet framåt.

Med SimPad kan strukturerade självstudier enkelt integreras i utbildningsplanen

SimPad PLUS erbjuder en del förbättringar jämfört med föregående SimPad-modell

Förbättrad användarupplevelse

Vår nya maskinvara ger dig ett mer responsivt gränssnitt och en kortare starttid, så att du kan komma igång snabbare.

 

Bluetooth-anslutning

Krävs för att använda Premature Anne

 

Bättre Wi-Fi-anslutning

Snabbare datahastighet, färre avbrott och en bättre upplevelse för användaren med tvåbands trådlöst nätverk 

Översikt

Specifikationer

SimPad® PLUS System är ett verktyg som gör simulation lättillgängligt – när och där du behöver det. Vare sig du övar på en simulator, aktivitetsinstruktörer eller en standardpatient kan SimPad ge stöd och bidra till att du får bästa möjliga simulationserfarenhet.

SimPad PLUS System innehåller:

SimPad PLUS fjärrkontroll, Link Box PLUS, 2 strömkällor med växelström, uppladdningsbart litiumjonbatteri, handledsrem för SimPad, rem till dockan för Link Box PLUS, skyddsärm, USB-kabel, eternetkabel, handset/mikrofon och bruksanvisning.

Alternativ för simulerad patientmonitor:

 • Bärbar surfplatteskärm
 • Skärm för bärbar dator
 • Sängplatsmonitor
 • Robust surfplatteskärm

Den valfria patientmonitorn med pekskärm simulerar hjärtfrekvens, SpO2, blodtryck, andningsfrekvens, temperatur, EKG och etCO2.

Blodtryck

 • Simulering av auskulterat och palperat blodtryck
 • Korotkoffljud som synkroniseras med programmerbart EKG
 • Volymkontroll för Korotkoffljud i 10 steg: 0-9
 • Det systoliska och diastoliska blodtrycket kan ställas in individuellt i steg om 2 mmHg
 • Systoliskt: 0-300 mmHg, diastoliskt: 0-200 mmHg
 • Auskultativt uppehåll, med på/av-funktion
 • Trycknoggrannhet +/- 4 mmHg
 • Kalibreringsfunktion för justering av tryckavläsaren och manschettmätaren

Pulser

 • Kontrollerar pulsen i halspulsådern, arteria brachialis, radialispulsen samt pulsen i navelsträngen (tillgängliga pulser varierar med docktyp)
 • Pulserna är endast aktiva när de palperas
 • Pulserna synkroniseras med EKG
 • Pulsstyrkorna är beroendeinställda eller oberoende inställda
 • Pulsen i arteria brachialis är avstängd när manschettrycket är över 20 mmHg
 • Radialispulsen är avstängd när manschettrycket är över den systoliska blodtrycksnivån

EKG

 • 3-4-avlednings-EKG
 • Funktioner för avläsning och defibrillering
 • Utförligt EKG-register som grundas på SimMan 3G EKG-registret
 • Med valfri patientmonitor: 12-avlednings-EKG

Hjärtljud

Synkroniserat med programmerbart EKG

 • Aortastenos
 • Gnidningsljud
 • Austin Flints blåsljud
 • Diastoliskt blåsljud
 • Systoliskt blåsljud
 • Prolaps av mitralisklaffen
 • Öppningsljud, msek
 • Kammarseptumdefekt
 • Förmaksseptumdefekt
 • Pulmonalisstenos
 • Stills blåsljud
 • Normala hjärtljud

Lungljud

Synkroniseras med andningsfrekvensen, 0-60 andetag/minut Val av lungljud från en eller två lungor

 • Rassel
 • Krepitationer
 • Normala andningsljud
 • Lunginflammation
 • Stridor
 • Väsande andningsljud
 • Pleurala gnidningsljud
 • Ronki

Tarmljud

Normala och onormala tarmljud

 • Borborygmus
 • Fosterljud
 • Hyperaktiv mag- och tarmkanal
 • Hypoaktiv mag- och tarmkanal
 • Normal mag- och tarmkanal

Röstljud

Datoralstrade ljud som blandats med röstljud (via mikrofon)

 • Hosta
 • Kräkning
 • Jämmer
 • Skrik
 • Andnöd
 • Ja
 • Nej
 • Hicka (småbarn)
 • Gråt (småbarn)

Loggnings-/scenariefunktion

 • Ladda ner loggfiler och studentdata till en persondator
 • Alla behandlingar, vitalparametrar och noteringar är tidsregistrerade och samlas i SimPad PLUS-dataloggen
 • SimPad PLUS-loggfilerna kan visas på SimPad PLUS-enheten eller på en persondator för genomgång och analysering efter simulationen

Allmänt

 • I SimPad PLUS System ingår SimPad PLUS Remote med 5,7-tums färgbildskärm och pekskärm och en kompakt Link Box med uppladdningsbart batteri
 • Intuitivt program med manuellt och automatiskt läge
 • Litiumjonbatteri, 3-4 timmars drifttid

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

SimPad and SimPad PLUS Combined User Guide - EN (23mb)

pdf

SimPad PLUS Quick Setup Guide Multilanguage (5mb)

pdf

How to Update SimPad and SimPad PLUS Software

This document explains how to update the software on your SimPad and Link Box, including PLUS version.

pdf

SIMPAD PLUS and LINK BOX PLUS Important Product Information (8mb)

Viktig information

pdf

Laerdal Network Requirement Document

This document describes the requirements for setting up a network on pre-existing infrastructure specifically for Laerdal simulation devices. Replaces LLEAP IT & Network Information document

pdf

Laerdal Network Requirement Document (1mb)

This document describes the requirements for setting up a network on pre-existing infrastructure specifically for Laerdal simulation devices. Replaces LLEAP IT & Network Information document

Programvara

SimPad Theme Editor

IMPORTANT INFORMATION - This software will only be accessible using Internet Explorer The Theme Editor is an online PC software tool for creating Themes for the SimPad system when operated using the Manual Mode. The program allows you to easily make new Themes with States and Interventions. For offline use: Right click anywere in the web page and select Install SimPad Theme Editor onto this computer...

Session Viewer Downloads

Use this link to download latest software to Session Viewer

SimView Downloads

Use this link to download latest software to SimView

SimView Mobile Downloads

Use this link to download latest software to SimView Mobile

spu

SimPad PLUS 6.8.1

Changes in this release: Bugfix Bad Voice Conferencing Audio. BugFix Audio feedback using external microphone to SimJunior manikin . Bugfix SimBaby artificial chestmovement while ventilating. Bugfix SimStart virtual pads not registered. Bugfix SimStart AED not detected on using SimPad BLS Instructor. Bugfix Standarized Patient spins forever.   Changes since 6.8.0: SimPad : SimPad Manual Mode: Shock did not set to the next heart rhythm. Licenses: Possible to remove SimPad licenses. SimPad Classic: Not able to access SimStore on Wifi. Nursing Anne Simulator: Voice conferencing system higher default volume More silent running chest rise SimBaby: Possible for the instructor to trigger intubation event in Manual Mode Added Gallop heart sound when using SimPad Tracheostomy Care: Fixed airway leakage when ventilating while intubated Movement and seizures should halt when session is paused Release button for stomach distension Fixed etCO2 curve on Patient Monitor when ventilating no lung sounds when ventilating SimNewB: Release button for stomach distension SimBaby: Possible for the instructor to trigger intubation event in Manual Mode Other: RA QCPR: Updated Firmware Resuci Junior QCPR: Updated Firmware SimJunior: Release button for stomach distension Sounds Trainer: Possible to adjust sound volume levels Note: Updating Nursing Anne Simulator, SimNewB and SimBaby take up to 20 minutes. Wait for a steady green light on the manikin. Resusci manikins are updated with new firmware, the update takes up to 5 minutes.

spu

SimPad PLUS 7.3.0

Changes in this release: Bluetooth discovery of simulators. SimPad PLUS to Simulator automatic WiFi settings synchronization. WPA2 Enterprise Wifi network support with username password.     Note: Updating to Windows 10? Using SimLink or Custom ad hoc network on SimPad, and considering upgrading to Windows 10 on your computers for Laerdal Patient Monitor? Microsoft ended their support for this type of network with the release of Windows 8. From Windows 10 the equipment will need to use a separate simulation network. Windows 7 By the end of 2020 new releases of Patient Monitor will no longer support Windows 7   Updating Nursing Anne Simulator, SimNewB and SimBaby take up to 20 minutes. Wait for a steady green light on the manikin. Resusci manikins are updated with new firmware, the update takes up to 5 minutes.

spu

SimPad PLUS 7.4.5

Changes in this release: Session logfiles on Standardized patient are not stores if user quits session.   Changes from version 7.4.0: Nursing Anne Simulators will have a new option in Session Information to change the default age and gender of the manikin (per now it only affects prerecorded sounds). Age and Gender Setup button is only visible when connected to a Nursing Anne Simulator . Voice Conferencing Application (VCA) improvements. Occasional aliasing on VCA has been improved. Prerecorded sounds will in some cases sound loud through the instructor headset, a button to automatically mute instructor headset when playing prerecorded sounds has been added. Fix Vocal sound on SimMan ALS. Fix flow fraction score for BLS Instructor. Fixed issue with Nursing Anne Simulator, SimNewB and SimBaby where they would sometimes not connect after running first session. Corrected problem where SimPad would sometimes not connect to internet enabled services such as Laerdal Scenario Cloud. Fixed ShockLink update issue where some devices would fail to update to newest version.   Note: Updating to Windows 10? Using SimLink or Custom ad hoc network on SimPad, and considering upgrading to Windows 10 on your computers for Laerdal Patient Monitor? Microsoft ended their support for this type of network with the release of Windows 8. From Windows 10 the equipment will need to use a separate simulation network. Windows 7 Patient monitor 8.0.0 and newer will not support Windows 7   Updating Nursing Anne Simulator, SimNewB and SimBaby take up to 20 minutes. Wait for a steady green light on the manikin. Resusci manikins are updated with new firmware, the update takes up to 5 minutes.

spu

SimPad PLUS 8.0.0

Changes in this release: CPR Guidelines 2020 (Changes to ventilation rates for baby and child age groups). SimPad PLUS and LinkBox PLUS will not connect to old LinkBox and SimPad devices. Resuci Anne QCPR firmware version 1.20 with QCPR Guideline 2020. Fixes: BLS instructor would sometime not connect to RAAST manikin. Session logfiles on Standardized patient are not stores if user quits session   Note: Updating to Windows 10? Using SimLink or Custom ad hoc network on SimPad, and considering upgrading to Windows 10 on your computers for Laerdal Patient Monitor? Microsoft ended their support for this type of network with the release of Windows 8. From Windows 10 the equipment will need to use a separate simulation network. Windows 7 Patient monitor 8.0.0 and newer will not support Windows 7   Updating Nursing Anne Simulator, SimNewB and SimBaby take up to 20 minutes. Wait for a steady green light on the manikin. Resusci manikins are updated with new firmware, the update takes up to 5 minutes.

spu

SimPad PLUS 8.0.2

Changes in this release: New BLS manikin firmware, 1.2.1. Support for TruMonitor. BLS competition (Australia). Virtual CPR added. Changes to Session settings, feature is moved. Fix for SimPad failing to upload log file to SimView. . Fixes: Fixes for SimPad PLUS. Occasionally SimPad PLUS has lost its licenses. Pacing on AVB 3 degree has not given heart rate increase. When using 'Evaluate later' screen has jumped out to start page. In BLS mode toggling timeline several times resulted in SimPad restarting. SimView was missing log when using SimPad PLUS. When charging SimPad will now turn of once it is fully charged if not in use. Enabling debrief server when using Standardized Patient.   Changes from version 8.0.0: CPR Guidelines 2020 (Changes to ventilation rates for baby and child age groups). SimPad PLUS and LinkBox PLUS will not connect to old LinkBox and SimPad devices. Resusci Anne QCPR firmware version 1.20 with QCPR Guideline 2020. Fixes: BLS instructor would sometime not connect to RAAST manikin. Session logfiles on Standardized patient are not stores if user quits session   Note: Compatibility with SimPad and LinkBox SimPad PLUS and LinkBox PLUS 8.0.0 and newer is no longer compatible with SimPad and LinkBox. Last software version for SimPad and LinkBox is 7.4.5, and not compatible with 8.0.0 for PLUS. Updating to Windows 10? Using SimLink or Custom ad hoc network on SimPad, and considering upgrading to Windows 10 on your computers for Laerdal Patient Monitor? Microsoft ended their support for this type of network with the release of Windows 8. From Windows 10 the equipment will need to use a separate simulation network. Windows 7 Patient monitor 8.0.0 and newer will not support Windows 7   Updating Nursing Anne Simulator, SimNewB and SimBaby take up to 20 minutes. Wait for a steady green light on the manikin. Resusci manikins are updated with new firmware, the update takes up to 5 minutes.

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.