Gå vidare till

AT Kelly Torso

Träning i att komma åt centrala vener med pneumothorax dekompression som tilläggsfunktion

Produktinformation

AT Kelly Torso har utvecklats för att träna åtkomst av centrala vener och pneumothorax dekompression samt luftvägsbehandling.

  • Luftvägsbehandling manuellt och med mekanisk utrustning
  • Intubation (oral och nasal)
  • Insättande av näs och svalgtub
  • Manuell simulering av halspuls
  • Magauskultering för att säkerställa rätt placering
  • Heimlich manöver kan göras
  • Bröstkorgskompressioner
  • Dekompression av ventilpneumothorax (nyckelben och armhåla)
  • Inre jugular- och subklavikulär kanylering (höger sida)
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut