Gå vidare till

AT Kelly Torso

Träning i att komma åt centrala vener med pneumothorax dekompression som tilläggsfunktion

Produktinformation

AT Kelly Torso har utvecklats för att träna åtkomst av centrala vener och pneumothorax dekompression samt luftvägsbehandling.

  • Luftvägsbehandling manuellt och med mekanisk utrustning
  • Intubation (oral och nasal)
  • Insättande av näs och svalgtub
  • Manuell simulering av halspuls
  • Magauskultering för att säkerställa rätt placering
  • Heimlich manöver kan göras
  • Bröstkorgskompressioner
  • Dekompression av ventilpneumothorax (nyckelben och armhåla)
  • Inre jugular- och subklavikulär kanylering (höger sida)
You must be logged in to submit the form.