Gå vidare till
Öppna vägledning

Laerdal Infant Airway Management Trainer

Det mest realistiska verktyget för luftvägsträning på spädbarn