Gå vidare till

NG Tube & Trach Care Simulator

NG Tube & Trach Care Simulator är en övningsdocka som är framtagen för instruktion och träning i omvårdnad av patienter med olika respiratoriska och gastrointestinala tillstånd, samt för övning av nasal och oral tillgång.

Produktinformation

Huvudet har anantomiska riktmärken, luftstrupe, matstrupe, simulerade lungor och mage

Lungor och mage kan fyllas med vätska för realistisk träning av en mängd olika omvårdande rutiner

  • Trakeostomi omvårdnad
  • Trakeal sugteknik
  • NG-tub spolning
  • Matning via tub, säkring och borttagning
  • Magsköljning
  • Svalg- och nästubinsättning och sugning
  • Insättning, säkring och vård av endotrakealtub
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.

Välkommen tillbaka

Din session avbröts medan du var borta. Vill du fortsätta att vara inloggad?

Fortsätt Logga ut