Gå vidare till

Chester Chest

Verklighetstrogen torsodocka med löstagbar högerarm, utvecklad för träning av isättning samt borttagning och skötsel av vaskulär kateter för långtidsanvändning

Produktinformation

  • Bröstkorgen har riktigt insatt IAVD
  • Förpositionerad kirurgiskt insatt CVC och PICC väg
  • Externa jugularis och subclaviakatetrar kan sättas
  • Svåråtkomliga kärlvägar (3) 
  • Blodåterflöde
  • Möjlighet till infusioner
  • Möjlighet att träna olika omläggningar och olika suturer.
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.