Siirry sisältöön
Avaa navigointi
New_D4L8524.jpg New_D4L8524.jpg

Polku opiskelijoiden menestymiseen

Itseohjattu oppiminen

Omatoiminen oppiminen

Tuettu itseohjattu oppiminen vastaa monien laitosten kliinisen lisäharjoittelun tarpeeseen, sillä kliinisessä osaamisessa voi olla aukkoja joko harjoitteluun vaaditun ajan tai tilojen puutteen vuoksi. Lisäksi tuettu itseohjattu oppiminen sopii etäopetusympäristössä toteuttaviin opetusohjelmiin.

Turvallisen, hallitun ja mitattavan kokemuksen tarjoaminen on tärkeää oppilaiden onnistumisen kannalta. Itseohjatulla opiskelulla ja käyttämällä realistisia potilasskenaarioita opiskelijat saavat tarvitsemaansa kokemusta kliinisestä hoitotyöstä ja päätöksentekotaidoista.

SDL.jpg

Itseohjattu oppiminen tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa potilaan kanssa turvallisessa ja realistisessa ympäristössä, ja opiskelu on mahdollista toteuttaa milloin ja missä vain. Tutkimustulokset osoittavat simulointipohjaisen koulutuksen olevan tehokasta, kun harjoittelu on etukäteen suunniteltua ja kliinisten tavoitteiden saavuttaminen on määritelty.

McGaghie, Issenberg, Cohen, Barsuk, & Wayne, 2011

Hengenpelastamistaitojen oppiminen ja ylläpitäminen edellyttää toistuvaa harjoittelua sekä parhaiden toimintatapojen ja tutkimuksiin perustuvia näyttöjä lääketieteellisessä hoidossa. Osallistuminen perinteisille ohjaajan vetämille kursseille on aikaa vievää ja voi olla logistisesti haastavaa joillekin opiskelijoille.

Itseohjatut oppimisohjelmat tarjoavat enemmän joustavuutta kuin perinteiset koulutusmenetelmät, koska opiskelijat ovat vapaita valitsemaan osallistumisajan ja -paikan. Näin heillä on parempi mahdollisuus harjoitella hoitotyön taitoja lyhytkestoisesti ja toistuvasti, jatkuvasti pätevyyttään kehittäen.

Itseohjatun oppimisen edut

Parantaa koulutuksen tehokkuutta

  • Standardoitu koulutuksen sisältö
  • Standardoitu koulutusmetodologia
  • Standardoitu suorituksen mittaaminen

Parantaa koulutuksen tehokkuutta

•    Parantaa luokkahuoneopetuksen laatua, sillä ohjaajat voivat keskittyä tärkeimpiin oppimistavoitteisiin
•    Auttaa kouluttajia tunnistamaan opiskelijan tarpeet ja täten auttamaan heitä optimoimaan koulutusohjelmansa
•    Opiskelijat oppivat vähemmällä ohjaamisajalla
•    Realistiset simulaatiot kehittävät opiskelijan psykomotorisia ja kognitiivisia taitoja.

Parantaa opiskelijan oppimiskokemusta ja motivaatiota

  •  Runsaat sisällöt, innostavat simulaatiot ja kilpailua muistuttavat haasteet kiinnostavat nykypäivän opiskelijoita
  •  Opiskelijat oppivat omaa tahtiaan ympäristössä, joka ei ole pelottava
  •  Antaa opiskelijalle mahdollisuuden kokea epänormaaleja ja vaikeita kohtaamisia.

Monta soveltamismahdollisuutta

•    Ammatillinen opetus
•    Peruskoulutus
•    Jatkokoulutus
•    Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen

vSim_simmom.jpg

Opetuksen tulevaisuus

Itseohjatut oppimisohjelmat ovat lupaavia tulevaisuuden koulutusjärjestelmien toteuttamistapoina. Joustavat ja skaalattavat itseohjatut oppimisratkaisut ohjaavat oppijoita suorittamaan kokonaisia opintokursseja avustamalla tiedon hankkimisessa ja taitojen parantamisessa siten, että heidän pätevyytensä kehittyy asteittain ja he saavat luottamuksen omiin kykyihinsä.

Oppijat voivat saavuttaa oppimistavoitteensa parhaalla mahdollisella tavalla, kun he saavat edetä omaan tahtiinsa ja heille sopivana ajankohtana. Tapauskertomukset, simulaatiot, automatisoitu debriefing, tukiopetus ja runsas koulutussisältö auttavat opiskelijoita hallitsemaan kaikki itseohjattavan oppimisen osa-alueet simulaation avulla.

Miten Laerdal voi auttaa?

Laerdalin itseohjattavat oppimisohjelmat on suunniteltu tarjoamaan oppijoille korkeatasoinen koulutuksen laatu, kliininen tarkkuus ja kustannustehokkaat opetusmenetelmät. Ne vastaavat terveydenhuollon ammattilaisten koulutustarpeisiin eri puolilla maailmaa.

Pyydä lisätietoja

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.