Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Symulator noworodka SimNewB®

Obejrzyj nagranie z przeprowadzonej 8 lipca 2021 roku prezentacji.

 

Rozwiązania szkoleniowe do opieki nad noworodkami

Podczas szkoleń z SimNewB, możesz również wykorzystać dodatkowe rozwiązania, aby stworzyć wszechstronne doświadczenie szkoleniowe. Rozwiązania te obejmują połączenie SimNewB  ze scenariuszami dostępnymi w Laerdal Scenario Cloud, opracowanymi i zatwierdzonymi przez Amerykańską Akademię Pediatrii (zgodne z programami NRP 8. edycji) lub integrację z dystemem do debriefingu SimCapture w celu rejestrowania, udostępniania i ulepszania sesji szkoleniowych. W zależności od Twoich celów edukacyjnych, możemy pomóc wdrożyć narzędzia potrzebne do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników.