Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę
SimMan Critical care Hero 1440x510 1.jpg SimMan Critical care Hero 1440x510 1.jpg

SimMan® Critical Care

Symulator do zaawansowanego szkolenia w zakresie wentylacji mechanicznej i intensywnej terapii

Sprostaj zmieniającym się wymogom edukacji w ochronie zdrowia

Symulacja realistycznych scenariuszy

Zaprojektowany do symulacji in situ, SimMan® Critical Care zapewnia wszechstronne i kompleksowe szkolenia w zakresie intensywnej terapii, respiroterapii i anestezjologii. Dzięki wbudowanej technologii, umożliwia ćwiczenie wentylacji mechanicznej na symulatorze, bez konieczności podłączania go do zewnętrznych urządzeń symulujących oddychanie. To z kolei  umożliwia uczestnikom szkolenia na bardzo realistyczne ćwiczenie wszystkich etapów opieki od przedszpitalnej do intensywnej terapii, jak również od podstawowego do zaawansowanego zarządzania wentylacją. Dostarcz praktyczne i realistyczne doświadczenia edukacyjne, umożliwiając zdobycie podstawowych i zaawansowanych technik medycznych i najnowocześniejszych doświadczeń szkoleniowych. Dostosuj sposób kształcenia do wymagań zmieniającej się opieki zdrowotnej.

Opracowany w oparciu o sprawdzone rozwiązania z zakresu symulacji medycznej, SimMan Critical Care płynnie integruje technologię ASL 5000™, umożliwiając odwzorowanie dowolnego stanu pacjenta, a uczestnikom szkolenia doskonalenie podstawowych umiejętności w zakresie postępowania z pacjentami w stanie krytycznym. Obsługa bezprzewodowa zmniejsza złożoność systemu, co stanowi znaczny postęp w szkoleniu w zakresie wentylacji mechanicznej.

_8LN5156-1200x800-5b2df79.jpg

SimMan Critical Care to jedyny przenośny symulator wysokiej wierności, który oferuje tryby oddychania samoistnego:

 • Tryb wspomagania ciśnienia – zapewnia wspomaganie każdego oddechu inicjowanego przez pacjenta

 • Tryb wspomagania adaptacyjnego – automatyczna regulacja ciśnienia w zależności od wymagań pacjenta

 • Wentylacja ze wspomaganiem proporcjonalnym – poprawa synchronizacji pacjent-respitator

 • Kontrola objętości regulowana ciśnieniem – uzyskanie ustawionej objętości oddechowej przy najniższym możliwym ciśnieniu w drogach oddechowych

 • Tryb kontroli objętości – wstępnie ustawione objętości oddechowe przewidziane dla pacjenta

 • Wentylacja oscylacyjna o wysokiej częstotliwości – połączenie wysokiej częstości oddechów z małymi objętościami oddechowymi, aby poprawić natlenienie 

Precyzja w praktyce

W dziedzinie edukacji w ochronie zdrowia kontrola symulacji jest niezbędna, aby połączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem i ostatecznie przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentem i jego bezpieczeństwa. Poznaj zaawansowaną kontrolę symulacji, która usprawnia szkolenie praktyczne i umożliwia personalizację symulacji, sprawiając, że studenci i pracownicy ochrony zdrowia mogą ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności w szerokim spektrum scenariuszy. Od gotowych modeli płuc po konfigurowalne scenariusze – oprogramowanie do sterowania symulacją zapewnia realistyczne środowisko do nauki oraz funkcje, które wspierają kompleksowe szkolenie w zakresie opieki krytycznej.

• Wstępnie przygotowane modele płuc – dostęp do pięciu gotowych modeli płuc, z których każdy oferuje zmienne nasilenie w celu zwiększenia zakresu scenariuszy symulacji

• Biblioteka scenariuszy: korzystaj z biblioteki gotowych scenariuszy, usprawniając proces przygotowania do kompleksowych sesji szkoleniowych

• Niestandardowe modele płuc – twórz i zapisuj niestandardowe modele płuc, urozmaicając dostępne w dowolnym momencie scenariusze szkoleniowe

• Kontrola oddechu – precyzyjnie kontroluj oddychanie ze zmiennymi ustawieniami wysiłku pacjenta, zapewniając szczegółowe i realistyczne doświadczenie szkoleniowe

• Spontaniczna reakcja oddechowa – rozpoznaj spontaniczne oddychanie za pomocą prawdziwego respiratora mechanicznego, zwiększając autentyczność symulacji

• Zmiany trybu wentylacji: bez wysiłku przełączaj tryby wentylacji, przechodząc z regulacji objętości na regulację ciśnienia u tego samego pacjenta bez modyfikowania ustawień ani przerywania przebiegu symulacji

Program nauczania i rozwój umiejętności zapewniających wysoką jakość opieki nad pacjentem

 • Symulacja wysokiej wierności
 • Respiroterapia
 • Opieka w stanach nagłych
 • Opieka w stanach nagłych
 • Leczenie urazów
 • Opieka behawioralna

Symulacja wysokiej wierności

SimMan Critical Care to jeden z najbardziej zaawansowanych symulatorów opieki nad pacjentem w nagłych wypadkach, przeznaczony do symulacji scenariuszy o wysokiej wierności. Umożliwia jednoczesne ćwiczenie wszystkich aspektów kształcenia medycznego i stopniowanie poziomu trudności każdego ze scenariuszy w celu rozwoju kompetencji uczestników szkolenia. Symulacja umożliwia szkolenie personelu bez narażania pacjentów na ryzyko. Możliwość regularnego treningu postępowania w ramach złożonych scenariuszy medycznych pomaga zapobiegać błędom lekarskim, a szczegółowe informacje zwrotne skłaniają do dyskusji i usprawniają proces edukacyjny. 

Respiroterapia

Szkolenie w zakresie respiroterapii pomaga wypełnić lukę między wiedzą teoretyczną a praktycznym zastosowaniem. Realistyczne środowisko symulacyjne oferowane przez SimMan Critical Care umożliwia pracownikom ochrony zdrowia, studentom i zespołom zajmującym się respiroterapią uczestniczenie w realistycznych scenariuszach, odwzorowujących krytyczne sytuacje związane z zaburzeniami oddychania, przewlekłymi schorzeniami lub ostrą niewydolnością oddechową. Poprzez wielokrotną praktykę w symulowanym środowisku zainteresowane osoby mogą doskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji, zwiększać kompetencje kliniczne i rozwijać skuteczne strategie komunikacyjne w celu zapewnienia optymalnej respiroterapii w zróżnicowanych i trudnych warunkach klinicznych.

Opieka w stanach nagłych

Symuluj w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych szeroki zakres nagłych wypadków medycznych, takich jak niedrożność dróg oddechowych, udar mózgu i zatrzymanie akcji serca. Studenci i ratownicy medyczni mogą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności szybkiego reagowania na różne sytuacje w realistycznych i kontrolowanych warunkach oraz budować pewność siebie niezbędną podczas działania w rzeczywistych sytuacjach. 

Opieka w stanach nagłych

Symulator SimMan Critical Care zaprojektowano z myślą o symulacji stanów klinicznych z szeregiem reakcji fizjologicznych, aby pomóc szkolić studentów i zespoły intensywnej opieki w zakresie opieki nad pacjentami w stanie krytycznym ze schorzeniami zagrażającymi życiu. Symuluj zagrażające życiu lub złożone stany medyczne, takie jak sepsa, niewydolność serca lub ostra niewydolność oddechowa, w celu poprawy stanu pacjentów oraz ograniczenia stanów patologicznych i zgonów podczas intensywnej terapii.

Leczenie urazów

Leczenie urazów wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie szybkiej oceny obrażeń. Studenci i pracownicy ochrony zdrowia na oddziałach ratunkowych i w centrach urazowych używają systemu SimMan Critical Care do szkoleń w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach, takiej jak zaawansowane techniki udrażniania dróg oddechowych i tamowanie krwotoków. Scenariusze wspierają praktykę krytycznego myślenia, diagnozy klinicznej oraz prowadzenie szkoleń zespołów interdyscyplinarnych w zakresie opieki w nagłych wypadkach i przy urazach. SimMan Critical Care oferuje wyjątkowe funkcje i reakcje fizjologiczne, które pomagają poprawiać wyniki nauczania dotyczącego sytuacji związanych z wysokim poziomem stresu.

Opieka behawioralna

SimMan Critical Care ułatwia szkolenie studentów medycyny, pielęgniarstwa i specjalistów w zakresie behawioralnej opieki zdrowotnej za pomocą różnorodnych scenariuszy klinicznych. Może także symulować różne stany psychiczne, które umożliwiają uczestnikom szkolenia ćwiczenie oceny zdrowia psychicznego, przygotowania planu leczenia i ćwiczenie w bezpiecznym, wolnym od ryzyka środowisku.

Rozwiązania w zakresie symulacji

Ekosystem produktów SimMan zaprojektowano tak, by zaawansowana symulacja medyczna była dostępna dla wszystkich. Oferuje on kompleksowe podejście do szkoleń i poprawy jakości opieki w stanach krytycznych, w tym specjalistyczne szkolenia w placówkach medycznych w zakresie opieki w nagłych wypadkach, opieki urazowej, intensywnej terapii, anestezjologii i ultrasonografii.

Wspólnie produkty z tego ekosystemu zapewniają rozwiązania szkoleniowe, które tworzą realistyczne środowisko symulacyjne i sprawiają, że pracownicy i instytucje opieki zdrowotnej są przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom, jakie mogą napotkać podczas swojej pracy zawodowej.

Hero-SimCapture.jpg

SimCapture

Zarządzanie procesami szkoleniowymi, edukacją i symulacjami w ochronie zdrowia

SimCapture umożliwia efektywne zarządzanie, rejestrowanie i ocenę szkoleń symulacyjnych, przeprowadzanych zarówno na miejscu, jak i na oddziałach, gdzie odbywa się opieka nad pacjentem, z wykorzystaniem wyposażenia i zasobów dostępnych na oddziale i z udziałem członków zespołu medycznego. Przechwytuj dźwięk, wideo, adnotacje, dane z monitorów pacjenta i symulatora w jednym interfejsie internetowym.

Dowiedz się więcej

Działamy globalnie

Zawsze gotowi, gdy nas potrzebujesz

Dzięki współpracy z Laerdal Twoja organizacja ma dostęp do szerokiej gamy usług i wsparcia, które pomogą Ci odnieść sukces.

Usługi

Laerdals fabriker och kontor värdlen över

Poproś o więcej informacji

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.

Będziemy obchodzić się z Twoimi danymi zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności Laerdal.